Српски | Srpski | English

ЦТ Ињектора В-43/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке бр. В-43/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – ЦТ Ињектора, за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда В-43-2015
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA B-43-2015
Одговор на питање 1, ЈН В-43-2015
Одговор на питање 2, ЈН В-43-2015
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA B-43-2015
Одговор на питање 3, ЈН В-43-2015
Одлука о додели уговора за В-43-2015
Обавештење о закљученом уговору В-43-2015