Српски | Srpski | English

Јавна набавка мале вредности материјала за одлагање инфективног отпада бр. М-04/2014.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-04/2014.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјала за одлагање медицинског инфективног отпада,
обликована у две партије

 

Јавни позив

Конкурсна документација

Продужење рока

Измене и допуне конкурсне документације