Српски | Srpski | English

потрошни материјал за aпарат хематолошки бројач са ЦРП- ом „ABX Microsemi CRP“ В-14/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-14/2020, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за aпарат хематолошки бројач са ЦРП-
ом „ABX Microsemi CRP“ за потребe Универзитетске дечјe клинике

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-14-2020
Konkursna dokumentacija, V-14-20
Одлука о додели уговора, ЈН В-14-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JN V-14-20