Српски | Srpski | English

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-17/2020
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за дијатермију за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈН В-17-2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, ЈН В-17-2020
Одлука о обустави поступка, ЈН В-17-2020