Српски | Srpski | English

материјал за дијализу ЈН 404-1-110/19-93

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-93

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјал за дијализу за потребе Универзизезске дечје клинике

Обавештење о закљученом уговору медикон деч ц-218