Српски | Srpski | English

материјал за дијализу ЈН 404-1-110/19-93

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-93

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјал за дијализу за потребе Универзизезске дечје клинике

Обавештење о закљученом уговору медикон деч ц-218
Обавештење о закљученом уговору fresenius c-216
Обавештење о закљученом уговору фресениус ц-219

Обавештење о закљученом уговору фресениус ц-214
Обавештење о закљученом уговору фресениус ц-213
Обавештење о закљученом уговору фармалогист ц-215
ц-347

c-343
c-342
c-341