Српски | Srpski | English

Набавка услугe вештачења М-16/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-16/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe вештачења за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација
Одлука о додели уговора, ЈН М-16-2015