Српски | Srpski | English

Aпарата за анестезију В-34/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке бр. В-34/2015.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – апарата за анестезију, за потребе Универзитетске дечје
клинике, Тиршова 10, Београд.

Позив за подношење понуда
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Питања и одговори први за В342015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕЊЕНА В342015
Питања и одговори други за В-34-2015
ТРЕЋА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Питања и одговори трећи за В-34
Питања и одговори четврти за В-34
Одлука о додели уговора за В-34-2015
Обавештење о закљученом уговору В-34-2015