Српски | Srpski | English

Aпарат за хипотермију В-35/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-35/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – апарат за хипотермију за потребе Универзитетске дечје
клинике.

Позив за подношење понуда, ЈН В-35-2015
Конкурсна документација, ЈН -35-2015
Одговор на питање 1, ЈН В-35-2015
Измена конкурсне документације 1, ЈН -35-2015
Одговор на питање 2, ЈН В-35-2015
Измена конкурсне документације 2, ЈН В-35-2015
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора, ЈН В-35-2015
Обавештење о закљученом уговору В-35-2015