Српски | Srpski | English

ID картице и Diluent 2 за претрансузиона испитивања ЈН В-40/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак јавне набавке, ЈН В-40/2016
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добра – ID картице и Diluent 2 за претрансузиона испитивања за
потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда.
Конкурсна документација, В-40-2016.
odluka-o-dodeli-ugovora1
obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-jn-v-40-2016