Српски | Srpski | English

Јавне набавке

Овде можете пронаћи све информације о текућим поступцима јавних набавки које спроводи Универзитетска дечја клиника

За додатне информације можете контактирати  Јелену Луковић,  службеникa за јавне набавке на 011 20 60 791 или jelena.lukovic@udk.bg.ac.rs

 

Документа:


Plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje
Измена друга Плана јавних набавки за 2020. годину
Измена прва Плана јавних набавки за 2020. годину
Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки
План јавних набавки на које се закон не примењује, 2020 година
План ЈН, 2020 година
Претходно обавештење – добра 2020, друга добра
Претходно обавештење – добра 2020, потрошни материјал
Претходно обавештење – добра 2020, техничка опрема
Претходно обавештење – добра 2020, храна – намирнице
Претходно обавештење – услуге 2020, друге услуге
Претходно обавештење – услуге 2020, услуге одржавања и поправке
Претходно обавештење – услуге 2020, услуге чишћења зграда
Претходно обавештење – услуге 2020, финансијске услуге
План јавних набавки на које се закон не примењује, 2019 година
План јавних набавки, 2019. година
Претходно обавештење – добра 2019, друга добра
Претходно обавештење – добра 2019, потрошни материјал
Претходно обавештење – добра 2019, техничка опрема
Претходно обавештење – добра 2019, храна – намирнице
Претходно обавештење – услуге 2019, друге услуге
Претходно обавештење – услуге 2019, услуге одржавања и поправке
Претходно обавештење – услуге 2019, услуге чишћења зграда
Претходно обавештење – услуге 2019, финансијске услуге
Измена прва плана јавних набавки за 2019. годину
Измена прва плана јавних набавки на које се закон не примењује
Измена друга плана јавних набавки за 2019. годину
Измена трећа плана јавних набавки за 2019. годину
Измена четврта плана јавних набавки за 2019. годину