Српски | Srpski | English

Јавне набавке

Овде можете пронаћи све информације о текућим поступцима јавних набавки које спроводи Универзитетска дечја клиника

За додатне информације можете контактирати  Јелену Луковић,  службеникa за јавне набавке на 011 20 60 791 или jelena.lukovic@udk.bg.ac.rs

 

Документа:

Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки
План ЈН, 2017 година
Претходно обавештење – добра, 2017
Претходно обавештење – радови, 2017
Претходно обавештење – услуге, 2017
Обавештење о обустави поступка, партија бр. 1
Измена 1 Плана ЈН за 2017 годину
Измена 2 Плана ЈН за 2017 годину
Измена 3 Плана ЈН за 2017 годину
Измена 4 Плана ЈН за 2017 годину
План јавних набавки на које се закон не примењује, 2018 година

План јавних набавки, 2018 година
Претходно обавештење – добра 2018, друга добра
Претходно обавештење – добра 2018, потрошни материјал
Претходно обавештење – добра 2018, техничка опрема
Претходно обавештење – добра 2018, храна – намирнице
Претходно обавештење – услуге 2018, друге услуге
Претходно обавештење – услуге 2018, услуге одржавања и поправке
Претходно обавештење – услуге 2018, услуге чишћења зграда
Претходно обавештење – услуге 2018, финансијске услуге
Измена прва Плана јавних набавки за 2018. годину

Измена прва Плана јавних набавки на које се закон не примењује , 2018 година
Измена друга Плана јавних набавки за 2018. годину

Измена друга Плана јавних набавки на које се закон не примењује
Измена трећа Плана јавних набавки за 2018. годину
Измена четврта Плана јавних набавки за 2018. годину
Измена пета Плана јавних набавки за 2018. годину
Измена трећа Плана јавних набавки на које се закон не примењује

Измена шеста Плана јавних набавки за 2018. годину
Измена седма Плана јавних набавки за 2018. годину