Српски | Srpski | English

Јавне набавке

Овде можете пронаћи све информације о текућим поступцима јавних набавки које спроводи Универзитетска дечја клиника

За додатне информације можете контактирати  Јелену Луковић,  службеникa за јавне набавке на 011 20 60 791 или jelena.lukovic@udk.bg.ac.rs

 

Документа:

Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки
План ЈН, 2017 година
Претходно обавештење – добра, 2017
Претходно обавештење – радови, 2017
Претходно обавештење – услуге, 2017
Обавештење о обустави поступка, партија бр. 1
Измена 1 Плана ЈН за 2017 годину
Измена 2 Плана ЈН за 2017 годину
Измена 3 Плана ЈН за 2017 годину
Измена 4 Плана ЈН за 2017 годину
План јавних набавки на које се закон не примењује, 2018 година

План јавних набавки, 2018 година
Претходно обавештење – добра 2018, друга добра
Претходно обавештење – добра 2018, потрошни материјал
Претходно обавештење – добра 2018, техничка опрема
Претходно обавештење – добра 2018, храна – намирнице
Претходно обавештење – услуге 2018, друге услуге
Претходно обавештење – услуге 2018, услуге одржавања и поправке
Претходно обавештење – услуге 2018, услуге чишћења зграда
Претходно обавештење – услуге 2018, финансијске услуге
Измена прва Плана јавних набавки за 2018. годину

Измена прва Плана јавних набавки на које се закон не примењује , 2018 година
Измена друга Плана јавних набавки за 2018. годину

Измена друга Плана јавних набавки на које се закон не примењује
Измена трећа Плана јавних набавки за 2018. годину