Српски | Srpski | English

Јавне набавке

Овде можете пронаћи све информације о текућим поступцима јавних набавки које спроводи Универзитетска дечја клиника

За додатне информације можете контактирати  Јелену Луковић,  службеникa за јавне набавке на 011 20 60 791 или jelena.lukovic@udk.bg.ac.rs

 

Документа:

Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки
План јавних набавки за 2015.
Претходно обавештење
Претходно обавештење – добра, 2016
Претходно обавештење – радови, 2016
Претходно обавештење – услуге, 2016
План јавних набавки за 2016. годину
Измена Плана јавних набавки 1, 2016
Измена Плана јавних набавки 2, 2016
Измена Плана јавних набавки 3, 2016
Измена Плана јавних набавки 4, 2016
Измена Плана јавних набавки 5, 2016.
Измена плана јавних набавки 6, 2016
План ЈН, 2017 година
Претходно обавештење – добра, 2017
Претходно обавештење – радови, 2017
Претходно обавештење – услуге, 2017
Обавештење о обустави поступка, партија бр. 1
Измена 1 Плана ЈН за 2017 годину
Измена 2 Плана ЈН за 2017 годину
Измена 3 Плана ЈН за 2017 годину
Измена 4 Плана ЈН за 2017 годину