Српски | Srpski | English

Јавне набавке

Овде можете пронаћи све информације о текућим поступцима јавних набавки које спроводи Универзитетска дечја клиника

За додатне информације можете контактирати  Јелену Луковић,  службеникa за јавне набавке на 011 20 60 791 или jelena.lukovic@udk.bg.ac.rs

 

Документа:

 

Izmena treća plana javnih nabavki za 2021. godinu
Друга измена плана наруџбеница, 2021. година

Izmena druga plana javnih nabavki za 2021. godinu

Izmena prva plana javnih nabavki za 2021. godinu

Прва измена плана наруџбеница, 2021 година

План наруџбеница, 2021. година

Plan javnih nabavki, 2021 godina

Измена друга плана наруџбеница, 2020

Izmena druga plana javnih nabavki

Izmena prva plana javnih nabavki za 2020 godinu

Plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje

Измена друга Плана јавних набавки за 2020. годину
Измена прва Плана јавних набавки за 2020. годину
Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки
План јавних набавки на које се закон не примењује, 2020 година
План ЈН, 2020 година
Претходно обавештење – добра 2020, друга добра
Претходно обавештење – добра 2020, потрошни материјал
Претходно обавештење – добра 2020, техничка опрема
Претходно обавештење – добра 2020, храна – намирнице
Претходно обавештење – услуге 2020, друге услуге
Претходно обавештење – услуге 2020, услуге одржавања и поправке
Претходно обавештење – услуге 2020, услуге чишћења зграда
Претходно обавештење – услуге 2020, финансијске услуге
План јавних набавки на које се закон не примењује, 2019 година
План јавних набавки, 2019. година
Претходно обавештење – добра 2019, друга добра
Претходно обавештење – добра 2019, потрошни материјал
Претходно обавештење – добра 2019, техничка опрема
Претходно обавештење – добра 2019, храна – намирнице
Претходно обавештење – услуге 2019, друге услуге
Претходно обавештење – услуге 2019, услуге одржавања и поправке
Претходно обавештење – услуге 2019, услуге чишћења зграда
Претходно обавештење – услуге 2019, финансијске услуге
Измена прва плана јавних набавки за 2019. годину
Измена прва плана јавних набавки на које се закон не примењује
Измена друга плана јавних набавки за 2019. годину
Измена трећа плана јавних набавки за 2019. годину
Измена четврта плана јавних набавки за 2019. годину
Обавештење о закљученом уговору ино фарм ц-316
Обавештење о закљученом уговору amicus ц-310