Српски | Srpski | English

Javni poziv za nabavku kancelarijskog materijala” Jn M-09/13

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-0913

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добра – “Набавка канцеларијског материјала” под шифром 30192000 – канцеларијски материјал.

 

Јавни позив

Конкурсна документација

Појашњења

Закључење уговора

Закључење уговора 1

Закључење уговора 2

Закључење уговора 3