Српски | Srpski | English

Kанцеларијске опреме – столица М – 10 / 2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредностибр.М-10/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–канцеларијске опреме-столица, по партијама,за потребе
Универзитетске дечје клинике
 .
Позив за подношење понуда
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА(1)
Питања и одговори 1
Образац 1 – техничка спецификација са структуром цена
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА(1)
Обавештењео закљученом уговору 1
Обавештењео закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3(1)