Српски | Srpski | English

Kанцеларијски материјал М-17/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-17/2019.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – канцеларијски материјал за потребе Универзитетске дечје
клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, ЈН М-17-2019
Конкурсна документација, ЈН М-17-2019
Одговор на питање 1, ЈН М-17-2019
Одлука о обустави поступка, ЈН М-17-2019
Одлука о додели уговора, ЈН М-17-2019
Oбавештење о обустави поступка ЈН М-17-2019
Обавештење о закљученом уговору N-copy, ЈН М-17-19
Обавештење о закљученом уговору Табулир комерц, ЈН М-17-19