Српски | Srpski | English
_G1A0389

28.12.2017. – Najava kursa iz kliničke genetike

Poštovane koleginice i kolege,

U eri rastućeg značaja genetike za dijagnostiku i lečenje pozivamo vas na jednodnevni kurs iz kliničke genetike namenjen svim lekarima i drugim zdravstvenim radnicima i saradnicima, a posebno onima iz oblasti pedijatrije, perinatologije (fetalne medicine), interne medicine, različitih oblasti vaskularne medicine, onkologije, oftalmologije i dermatologije. Kurs je koncipiran na praktičan način sa ciljem da kroz mnoštvo primera iz prakse i klinički orjentisane radionice prenese jasne smernice za svakodnevni rad, bazirane na dokazima i savremenim preporukama. Krajnji cilj je da vam prenesemo znanja i veštine o prepoznavanju pacijenta sa mogućom genetičkom bolešću, indikovanju genetičkih testova, tumačenju njihovih rezultata i integraciji tih rezultata u dobar klinički zaključak.

Srdačan pozdrav,

doc. dr sci. Goran Čuturilo
specijalista pedijatrije, specijalista kliničke genetike
šef Odseka medicinske genetike sa genetičkom laboratorijom
Univerzitetska dečja klinika, Beograd

Jelena Ruml Stojanović
diplomirani molekularni biolog i fiziolog
šef Genetičke laboratorije
Univerzitetska dečja klinika, Beograd

Vreme održavanja kursa: 26.1.2018. godine od 11 do 19h. Mesto održavanja kursa: amfiteatar Univerzitetske dečje klinike.

Program kursa se nalazi ovde: Program kursa, klinička genetika.

Kurs je akreditovan kao nacionalni kurs prve kategorije sa 6 bodova za pasivno učešće i 12 bodova za predavače (broj akreditacije A-1-1955/17, jul 2017. godine).

Prijavu izvršiti uplatom na žiro račun Univerzitetske dečje klinike:
840-629667-08 do 24.1.2018. godine, svrha uplate: kurs iz kliničke genetike.
Kotizacija sa PDV-om iznosi 2400 dinara.