Српски | Srpski | English

Ambulante

Dragi roditelji,
nekoliko saveta koji vam mogu pomoći u pripremi i planiranju dolazka na našu kliniku:

Kod kuće napišite podsetnik
Kod kuće napišite sva pitanja koja biste postavili svom lekaru. Ne zaboravite da pitate za izveštaje koji su vam potrebni za nadležnog pedijatra ili školu vašeg deteta.

Sakupite sve informacije
Vi ste aktivni i nezamenljivi partner u lečenju svog deteta. Informacije i zapažanja koje dobijemo od vas, ali i podaci iz prethodne medicinske dokumentacije su nam najbitniji u procesu dijagnostikovanja i lečenja vaših mališana, naročito ako je u pitanju kompleksni zdravstveni problem. Iz ovih razloga, neophodno je na pregled poneti prethodnu medicinsku dokumentaciju, spisak lekova koje dete koristi, kao i njihove doze.

Dođite na pregled u zakazano vreme
Prilikom planiranja dolaska na kliniku, računajte i na gužvu u saobraćaju i na problem parkiranja. Takođe, 10 do 15 minuta je potrebno za prijavu na šalteru.
Nažalost, u nekim situacijama se dešava da pregled ne bude u zakazanom terminu tog dana, već da kasni. Ukoliko morate da sačekate svog lekara zbog nekog hitnog slučaja, molimo vas da budete strpljivi. Setite se da bi i vaše dete dobilo istu hitnu medicinsku negu ukoliko bi se ono našlo u istoj situaciji.

Po završenom pregledu
Nakon obavljenog pregleda, bilo bi dobro da imate brojeve telefona putem kojih možete kontaktirati svog lekara, kao i broj telefona na koji možete zakazati kontrolni pregled. Pre izlazka iz ordinacije, trebalo bi da imate zakazan datum za kontrolni pregled, ukoliko je lekar procenio da ima potrebe za tim.

Plastična hirurgija (ambulanta 2)

Urologija (ambulanta 3)

Neurohirurgija i vaskularna hirurgija (ambulanta 4)

Fizijatrija (ambulanta 5)

Neonatalna hirurgija (ambulanta 6)

Abdominalna hirurgija (ambulanta 7)

Endokrinologija

Gastroenterologija

Neurologija

Hematologija

Nefrologija

Poremećaj mokrenja

Hipertenzija

Prof. dr Amira Peco Antić / Radno vreme od 14 do 19 časova

Neonatologija

Pulmologija i alergologija

Ultrazvuk srca

Kardiologija

Ortopedija (ambulanta 1)

Plastična hirurgija (ambulanta 2)

Urologija (ambulanta 3)

Neurohirurgija i vaskularna hirurgija (ambulanta 4)

Fizijatrija (ambulanta 5)

Neonatalna hirurgija (ambulanta 6)

Abdominalna hirurgija (ambulanta 7)

Endokrinologija

Gastroenterologija

Neurologija

Hematologija

Nefrologija

Poremećaj mokrenja

Neonatologija

Pulmologija i alergologija

Genetika

Asist. dr Goran Čuturilo / Radno vreme od 11 do 18 časova

Ultrazvuk srca

Kardiologija

Ortopedija (ambulanta 1)

Plastična hirurgija (ambulanta 2)

Urologija (ambulanta 3)

Fizijatrija (ambulanta 5)

Neonatalna hirurgija (ambulanta 6)

Abdominalna hirurgija (ambulanta 7)

Endokrinologija

Gastroenterologija

Neurologija

Hematologija

Nefrologija

Poremećaj mokrenja

Neonatologija

Pulmologija i alergologija

Ultrazvuk srca

Kardiologija

Ortopedija (ambulanta 1)

Plastična hirurgija (ambulanta 2)

Urologija (ambulanta 3)

Neurohirurgija i vaskularna hirurgija (ambulanta 4)

Fizijatrija (ambulanta 5)

Abdominalna hirurgija (ambulanta 7)

Endokrinologija

Gastroenterologija

Neurologija

Hematologija

Nefrologija

Neonatologija

Pulmologija i alergologija

Ultrazvuk srca

Kardiologija

Ortopedija (ambulanta 1)

Urologija (ambulanta 3)

Neurohirurgija i vaskularna hirurgija (ambulanta 4)

Fizijatrija (ambulanta 5)

Neonatalna hirurgija (ambulanta 6)

Abdominalna hirurgija (ambulanta 7)

Endokrinologija

Neurologija

Hematologija

Nefrologija

Hipertenzija

Asist. dr Dušan Paripović / Radno vreme od 14 do 19 časova

Neonatologija

Pulmologija i alergologija

Genetika

Asist. dr Goran Čuturilo / Radno vreme od 11 do 18 časova

Ultrazvuk srca

Kardiologija