Српски | Srpski | English

Endokrinologija

DOBRO DOŠLI NA ODELJENJE ENDOKRINOLOGIJE UNIVERZITETSKE DEČIJE KLINIKE

 

O SLUŽBI

Služba endokrinologije vrši dijagnostiku, evaluaciju i lečenje urođenih i stečenih bolesti endokrinog sistema dece u svim uzrastima. U okviruslužbe rade: Odeljenje endokrinologije, Dnevna bolnica i ambulanta.

Na godišnjem nivou se ispituje i leči oko 2600 dece, pregleda 7000 dece ambulantno, a u okviru dnevne bolnice se testira i edukuje 380 dece. Naša ustanova je specifična po tome što pruža negu za oko 400 pacijenata koji boluju od dijabetesa, a godišnje hospitalizujemo oko 50 novih pacijenata.

U dnevnoj bolnici se obavljaju endokrinološki testovi i priprema pacijenata za genetska ispitivanja, primenjuje terapija, obavljaju multidisciplinarni pregledi i sprovode klinička istraživanja. Poslednjih godina fokusiali smo se na prevenciju i terapiju metaboličkog sindroma, gojaznosti i tipa 2 dijabetesa. U okviru Kabineta za dijabetes svakodnevno pružamo savete, dodatne edukacije (pri promeni režima insulinske terapije, reedukacije, transfera brige o dijabetesu sa roditelja na dete), kao i multidisciplinarno praćenje (lekar, edukator, psiholog, dijetetičar) i izdajemo potvrde. Na odeljenju endokrinologije se postavlja dijagnoza i sprovodi edukacija novootkrivenih pacijenata sa dijabetesom. Naš tim obučava pacijente i njihove roditelje za primenu portabilne insulinske pumpe i vrši aplikaciju glukoznog senzorasa njegovom analizom, a korekcija terapije se obavlja nakon očitavanja podataka.

USLUGE, OBLASTI, ANOMALIJE i BOLESTI KOJE SE LEČE

Ukoliko Vaše dete ima neki od ovih problema – naši stručnjaci su tu:

– dijabetesmelitus (tip 1, tip 2, genetskeforme)

– bolesti štitne žlezde i paraštitne žlezde (hipo/hipertireoze, autoimunski poremećaji, nodusi i tumori)

– poremećaj irasta (deficit hormona rasta) i razvoja (prevremeni i zakasneli pubertet)

– gojaznost

-bolesti nadbubrežne žlezde (kongenitalna adrenalna hiperplazija, Adisonova bolest)

-hipoglikemije

-insipidni dijabetes

LEKARI

Načelnica odeljenja: Prof. dr Silvija Sajić

Doktori:

Prof. dr Silvija Sajić
Doc. dr Vera Zdravković
Mrsci. med. Vladislav Bojić
Asist. dr Маја Ješić

Glavna medicinska sestra: vms Nataša Stanić
KAKO DO NAS

Odeljennje edokrinologije se nalazi na prvom spratu Univerzitetske dečije klinike.

Poseta deci koja su na stacionarnom lečenju je u periodu od 13 do14 sati.

Broj telefona koji naši pacijenti mogu koristiti za kontaktiranje članova našeg tima za hitne savete tokom 24 časa je: 011/2060-701
Endokrinološka dnevna bolnica je smeštena u sobi 236.

Medicinska sestra: ms Ana Stanković
Broj telefona kojim možete da kontaktirate od 7 do 15 h je: 011/2060-663.

Endokrinološka ambulanta se nalazi u prizemlju, soba 237.

Medicinska sestra: ms Gordana Tošić
Broj telefona kojim možete da kontaktirate od 7 do 15 h je: 011/2060-664.

Za pregled na klinici je neophodan uput lekara iz doma zravlja ili bolnice.