Српски | Srpski | English

Hemodijaliza i transplantacija

DOBRO DOŠLI NA ODELJENJE ZA HEMODIJALIZU I TRANSPLANTACIJU BUBREGA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

 

Centar „Milana Popović-Rolović“ je jedini specijalizovani centar za lečenje dece hemodijalizom i transplantacijom bubrega u Republici Srbiji

 

O SLUŽBI

 

Centar za hemodijalizu i transplantaciju bubrega „Milana Popović-Rolović“ koji je osnovan 1980 godine se sastoji od Dnevne bolnice za hemodijalizu, Odeljenja transplantacije i Ambulante.

 

Dnevna bolnica za hemodijalizu raspolaže sa sedam dijaliznih mesta za obavljanje hemodijalize i sa dva aparata za kontinuiranu zamenu bubrežne funkcije.

U našem Centru se primenjuju svi modaliteti intermitentne hemodijalize:

bikarbonatna hemodijaliza, hemodijafiltracija, hemofiltracija kod dece na hroničnom programu hemodijalize, zatim kontinuirane terapije zamene bubrežne funkcije: veno-venske hemodijafiltracije, hemofiltracije, hemodijalize i ultrafiltracije. Tokom 35 godina postojanja Centra, u njemu je lečeno 470 dece i obavljeno preko 550 000 sati hemodijalize.

 

U Centru se obavlja plazmafereza (kod dece sa imunološkim oboljenjima) i albuminska dijaliza (kod dece sa akutnom hepatičnom insuficijencijom kao posledicom metaboličkih poremećaja, raznih intoksikacija i u sklopu pripreme za transplantaciju jetre).

 

Odeljenje za transplantaciju se sastoji od jedinice intezivne i poluintezivne nege i lečenja. U ambulanti se obavlja pretransplantacionu pripremu pacijenata kao i njihovo postransplantaciono praćenje.

Na Odeljenju transplantacije se obavljaju žive srodne (planirane) i kadaverične transplantacije bubrega. Prva transplantacija bubrega na našoj klinici od živog srodnog davaoca urađena je davne 1986 godine, a prva kadaverična 2004 godine. Od 2001. godine do 2015. godine na našoj klinici urađeno je 76 transplantacija bubrega, od toga 52 transplantacije sa živog donora i 24 sa kadavera. U istom periodu je u inostranstvu urađeno 27 transplantacija kod naših bolesnika. U okviru odeljenja transplantacije postoji jedinica intezivne nege za neposredno postoperativno lečenje nakon hirurški izvedene transplantacije bubrega kao i za lečenje dece koja nakon transplantacije zahtevaju intezivnu terapiju i praćenje. Jedinica poluintezivne nege je namenjena za lečenje dece koja nakon, ili u pripremi za transplantaciju, zahtevaju hospitalizaciju. U okviru odeljenja se godišnje obavi oko 180 hospitalizacija gde se ubrajaju i bolesnici radi zbrinjavanja dijaliznih komplikacija.

U ambulanta se prate transplantirani bolesnici, obavlja se priprema za transplantaciju bubrega (organizovanje konzilijuma), potpisivanje donorskih kartica i plasiranje aparata za holter monitoring arterijskog krvnog pritiska. Trenutno ova ambulanta prati stanje 77 pacijenata i obavi godišnje oko 700 pregleda. Istovremeno se uradi i oko 90 24h holter monitoringa krvnog pritiska.

LEKARI

Prof. dr Mirjana Kostić

Asist. dr Brankica Spasojević Dimitrijeva

Dr Mirjana Cvetković

Dr Ivana Gojković

Dr Nataša Dragutinović

Dr Pavle Radović

 

KAKO DO NAS

 

Centar za hemodijalizu i transplantaciju bubrega se nalazi na četvrtom spratu.

Ambulanta sa čekaonicom i garderobom za pacijente se nalazi na petom spratu spratu.

 

Centar za hemodijalizu i transplantaciju

glavni medicinski tehničar: vms Milić Joksimović

broj telefona:011/2060765

e-mail: dijaliza@ udk.bg.ac.rs

Informacije telefonom 12h-14h

 

Ambulanta za transplantirane pacijente

medicinska sestra: vms Sandra Simeunović

broj telefona:011/2060725

e-mail: dijaliza@ udk.bg.ac.rs

Zakazivanje i informacije svaki dan posle 10h.

Za pregled na klinici je neophodan uput lekara iz doma zravlja ili bolnice.