Српски | Srpski | English

Intenzivna nega – hirurška

DOBRO DOŠLI NA ODELJENJE HIRURŠKOG INTENZIVNOG LEČENJA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

 

O SLUŽBI

Hirurška Jedinica intenzivnog lečenja se bavi terapijom i negom najtežih hiruških pacijenata, kao i zbrinjavanjem hitnih slučajeva.

Na godišnjem nivou kroz Jedinicu intenzivnog lečenja prodje oko 350-400 pacijenata.

 

USLUGE, OBLASTI, ANOMALIJE I BOLESTI KOJE SE LEČE

Mi smo tu da pomognemo Vašem detetu u sledećim oblastima:

– reanimacija i intenzivno lečenje teško povređene dece

– stabilizacija stanja najtežih pacijenata u okviru preoperativne pripreme

– postoperativna intenzivna terapija, nega i rehabilitacija do oporavka dovoljnog da je moguće dalje lečenje na odelenju

– oksigenoterapija i mehanička ventilacija pluća

– stimulacija kardio-vaskularne funkcije

– stimulacija bubrežne funkcije

– plasiranje perifernih venskih linija

– plasiranje centralnih venskih linija

– infuziona nadoknada tečnosti i elektrolita

– parenteralna i enteralna ishrana

– terapija akutnog bola

– terapija hroničnog bola

– lečenje teških infekcija i sepse

 

LEKARI

Načelnica odeljenja: Prof. dr Dušica Simić, dr sc med

Doktori:

Dr Miloš Petković, dr sc med

Dr Dragiša Kukolj

Dr Vladan Ristić

Dr Josipa Hajdarpašić

Dr Ninoslava Ilić

Dr Sanja Trajković

Dr Volođa Stanković

Dr Gradimir Korać

Prim. Dr Irina Milojević

Dr Marija Stević

Dr Irena Simić

Dr Ivana Petrov

Dr Vladimir Stranjanac

Doktori na specjalizaciji:

Dr Selena Purić- Racić

Dr Mirjana Knežević

Dr Marija Marinković

Glavna medicinska sestra: Vss Marina Zrilić

KAKO DO NAS

Jedinica intenzivnog lečenja se nalazi na drugom spratu Univerzitetske dečje klinike.

Poseta deci je u periodu od 13 do 14 sati.

Za sve informacije na raspolaganju Vam je telefon 011/2060-649.