Српски | Srpski | English

Intenzivna nega – pedijatrijska i neonatalna

DOBRO DOŠLI NA ODELJENJE PEDIJATRIJSKE I NEONATALNE INTENZIVNE NEGE I TERAPIJE

O SLUŽBI

Pedijatrijska i neonatalna intenzivna nega i terapija je multidisciplinarna jedinica koja zbrinjava novorođenčad, odojčad, decu i adolescente koji su kritično bolesni. Služba se sastoji od Odeljenja neonatalne intenzivne nege i terapije i Odeljenja pedijatrijske intenzivne nege i terapije. Lekari i medicinske sestre koji rade na ovom odeljenju imaju znanje, veštine i sposobnost da brzo precene i leče vaše dete tako da mogu da postignu najbolje moguće rezultate kod kritično obolelih pacijenata. Naš multidisciplinarni tim uz mogućnost primene napredne tehnologije poboljšava preživljavanje, ubrzava oporavak, smanjuje invaliditet i ublažava bol i stradanja na brižan i human način. U našu službu upućuju se deca iz cele Srbije kao i pojedinih zemalja iz regiona. Mi sprovodimo sve oblike intenzivnog lečenja koje podrazumeva primenu neinvanzivne i invanzivne mehaničke ventilatorne potpore uključujući i visokofrekventnu oscilatornu ventilaciju, terapiju inhalatornim azot monoksidom. Od dijagnostičkih metoda naši lekari obavljaju ehokardiografske preglede i bronhoskopiju. U saradnji sa drugim službama sprovodimo i radiološku dijagnostiku, EEG dijagnostiku, zamenu bubrežne funkcije i zamenu jetrine funkcije.

Pacijenti mogu biti primljeni na odeljenje pedijatrijske i neonatalne intenzivne nege i terapije direktnom procenom lekara na odeljenju ili procenom lekara u prijemnoj ambulanti naše klinike. Lekari odeljenja i lekari u ekipi koja učestvuje u dežurstvima su na raspolaganju 24 sata dnevno svakog dana za lečenje i konsultacije.

USLUGE, OBLASTI, ANOMALIJE I BOLESTI KOJE SE LEČE

Vaše dete može biti upućeno na Odeljenje neonatalne intenzivne nege i terapije zbog sledećih stanja:

 • respiratorni distres (sindrom)
 • urođena srčana mana, poremećaji srčanog ritma
 • teške infekcije
 • sindrom aspiracije plodove vode/mekonijuma
 • perinatalna asfiksija
 • genetske bolesti
 • dijafragmalna hernija
 • atrezija ezofagusa
 • gastroshiza, omfalokela
 • i brojnih drugih stanja.

Vaše dete može biti upućeno na Odeljenje pedijatrijske intenzivne nege i terapije zbog sledećih stanja:

 • respiratorni distres/respiratrona insuficijencija
 • poremećaji ritma, srčana insuficijencija, miokarditis
 • poremećaja svesti
 • konvulzije/epileptični status
 • teške infekcije
 • insuficijencija bubrega
 • insuficijencija jetre
 • trovanja
 • i brojnih drugih stanja

LEKARI

Načelnica službe: Dr Snežana Rsovac

Doktori:
Asist. dr sci. med. Biljana Međo
Dr Jasna Kalanj
Dr Marko Petrović

Dr Ivana Ivanišević (lekar na specijalizaciji)
Dr Petar Salević (lekar na specijalizaciji)

U dežurstvima ove službe učestvuju i:

Prof. dr sci. med. Milan Đukić
Mr sci. med. Katarina Milošević
Asist. dr sci. med. Brankica Spasojević
Dr Tamara Krstajić
Dr Igor Stefanović

Glavna medicinska sestra odeljenja pedijatrijske intenzivne nege: vms Ljiljana Božović

Glavna medicinska sestra odeljenja neonatalne intenzivne nege: ms Desana Milojica

KAKO DO NAS

Odeljenje pedijatrijske intenzivne nege i terapije

Odeljenje pedijatrijske intenzivne nege i terapije nalazi se na drugom spratu.

Poseta deci koja se leče na našem odeljenju je u periodu od 13 do 14 časova.

Za sve informacije na raspolaganju Vam je telefon 011/2060-641.

Odeljenje neonatalne intenzivne nege i terapije

Odeljenje neonatalne intenzivne nege i terapije nalazi se na drugom spratu.

Poseta deci koja se leče na našem odeljenju je u periodu od 13 do 14 časova.

Za sve informacije na raspolaganju Vam je telefon 011/2060-646.