Српски | Srpski | English

Kardiologija

DOBRO DOŠLI NA ODELjENjE KARDIOLOGIJE UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

O SLUŽBI

Kardiološka služba Univerzitetske dečje klinike obavlja dijagnostiku i lečenje dece od prenatalnog perioda do adolescencije, ali i odraslih sa urođenim srčanim manama. Ova služba se sastoji iz sledećihjedinica:

Ambulantna služba koju čine:
Ambulanta opšte kardiologije
Ehokardiografska ambulanta sa fetalnom ehokardiografijom
Ambulanta za funkcionalnu dijagnostiku i sportsku medicinu
Odeljenje kardiologije
Sala za kateterizaciju srca – angiosala
Nuklearna magnetna rezonanca srca

Nakon prijema i dijagnostike u kardiološkim ambulantama, na odeljenju kardiologije se obavlja dalja dijagnostika i lečenje svih bolesti srca u dečjem dobu, kao i kod odraslih osoba sa urođenim srčanim manama. Usko povezana sa službom kardiologije je islužba kardiohirurgije, tako da pacijenti dobijaju pravovremen i adekvatan tretman na istom mestu. Godišnje se u okviru službe kardiologije obavi preko 15 000 ambulantnih pregleda, oko 800 hospitalizacija, 250 kateterizacija srca (i to kako dijagnostičkih tako i interventnih u okviru kojih se uspešno reši veliki broj urođenih srčanih mana bez operacije) i oko 250 pregleda nuklearnom magnetnom rezonancom. Pored toga oko 250 dece bude operisano na kardiohirurgiji.

USLUGE, OBLASTI, ANOMALIJE I BOLESTI KOJE SE LEČE

Ukoliko Vaše dete ima nekih problema mi smo tu da pomognemo u sledećim oblastima:

– sve vrste urođenih srčanih mana
– različiti poremećaji ritma
– bolesti miokarda i perikarda
– fetalna dijagnostika (dijagnostika urođenih srčanih mana i poremećaja ritma kod fetusa)
– sportska kardiologija

LEKARI

Načelnica odeljenja: Prof.dr Ida Jovanović

Doktori:

Prof.dr Milan Đukić
Prof.dr Vojislav Parezanović
Dr Goran Vukomanović
Dr Igor Stefanović
Glavna medicinska sestra: Jasmina Maksimović

KAKO DO NAS

Ambulante službe kardiologije su na visokom prizemlju UDK i to brojevi 214 (ehokardiografija), 216 (ambulanta za funkcionalnu dijagnostiku i sportsku medicinu) i 217 (ambulanta opšte kardiologije). Odeljenje kardiologije se nalazi na drugomspratu Univerzitetske dečje klinike.

Posete deci koja su hospitalizovana su u periodu od 13 do 14 časova.

Za sve informacije na raspolaganju su Vam telefoni: 011/2060-715 i 011/2060-683.

Za pregled na klinici je neophodan uput lekara iz doma zravlja ili bolnice.