Српски | Srpski | English

Asist. dr Brankica Spasojević Dimitrijeva

  • SPECIJALIZACIJA: Pedijatrija
  • SUBSPECIJALIZACIJA: Nefrologija
  • SLUŽBA: Hemodijaliza i transplatacija
  • TELEFON: + 381 11 2060 765
  • FAKS: + 381 11 3612 858
  • EMAIL: brankica.spasojevic@udk.bg.ac.rs

Brankica Spasojevic Dimitrijevic_MG_8948Oblast delatnosti: Pedijatrijska nefrologija, zamena bubrežne funkcije, transplantacija bubrega

Nastavno zvanje: Klinički asistent, katedra pedijatrije

Naučno-istraživačka delatnost: Pedijatrijska nefrologija, zamena bubrežne funkcije, transplantacija bubrega

Članstvo u strukovnim organizacijama: 1. Srpsko lekarsko društvo 2. ESPN

Biografija:
Rođena u Banjaluci 14.01.1971. godine. Medicinski fakultet u Banjaluci upisala školske 1989/1990 godine i završila juna 1995 godine sa srednjom ocenom 9,06. Lekarski staž obavila u Kliničko-bolničkom centru Banjaluka od juna 1995. do marta 1996. Od marta 1996. do oktobra 1999. zaposlena u DZ Čelinac (Republika srpska) gde je završila šestomesečni kurs iz porodične medicine koji je organizovala Svetska zdravstvena organizacija. Specijalizaciju iz pedijatrije upisala školske 1998/1999. godine i završila maja 2003. sa ocenom 10. U stalnom radnom odnosu na Univerzitetskoj dečjoj klinici od avgusta 2000. godine, a od maja 2003. zaposlena u službi nefrologije UDK. Stručno usavršavanje iz oblasti transplantacije bubrega u trajanju od 1 mesec u Torinu 2004 godine. Odbranila magistarsku tezu novembra 2008 godine pod nazivom „Ožiljne promene na bubrezima kod dece sa urinarnim infekcijama”. Završena uža specijalizacija iz nefrologije završena 2011. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Izabrana u zvanje kliničkog asistenta.

Objavljeni radovi:
1. Spasojević-Dimitrijeva B, Živković M, Stanković A, Stojković Lj, Kostić M. The IL-6 -174G/C polymorphism and renal scarring in children with first acute pyelonephritis. Pediatr Nephrol 2010; 25: 2099-2106
2. Spasojević-Dimitrijeva B, Kostić M, Peco-Antić A, Kruscić D, Cvetković M, Milosevski-LomićG, Paripović D. Henoch-Schönlein purpura outcome in children: a ten-year clinical study Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):174-8.
3. Spasojević-Dimitrijeva B, Kostić M, Peco-Antić A, Kruščić D, Cvetković M, Miloševski-Lomić G, Paripović D. Primena rekombinantnog humanog hormona rasta kod dece niskog rasta sa bolestima bubrega: prva iskustva. Srp Arh Celok Lek 2010 Mar-Apr;138(3-4):197-203.
4. Paripović D, Kostić M, Spasojević B, Kruščić D, Peco-Antić A. Masked hypertension and hidden uncontrolled hypertension after renal transplantation. Pediatr Nephrol 2010; 25(9):1719-24.
5. Peco-Antić A, Bonači-Nikolić B, Basta-Jovanović G, Kostić M, Marković-Lipkovski J, Nikolić M, Spasojević B. Childhood microscopic polyangiitis associated with MPO-ANCA. Pediatr Nephrol 2006; 21(1): 46-53.
6. Kruščić D, Peco-Antić A, Spasojević-Dimitrijeva B, Stanić M, Miloševski-Lomić G, Kostić M, Ivanovski P, Boričić B. Pulmonary inflammatory myofibroblastic tumor associated with nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol 2007; 22:1785-1786.
7. Peco-Antić A, Krstić Z, Kruščić D, Jovanović O, Smoljanić Z, Spasojević B, Babić D, Borić Ž. Ponovo transplantacija bubrega kod dece na Univerzitetskoj dečjoj klinici. Srp Arh Celok Lek 2005; 133 (3-4): 156-161.
8. Peco-Antić A, Krstić Z, Borić Ž, Sagić D, Kostić M, Jovanović O, Kruščić D, Spasojević B, Paripović D. Renovaskularna hipertenzija kod dece sa neurofibromatozom tip 1. Srp Arh Celok Lek. 2003; 131 (5-6): 254-258.