Српски | Srpski | English

Dr Ivana Gojković

  • SPECIJALIZACIJA: Lekar na specijalizaciji
  • SLUŽBA: Edukacija
  • TELEFON: + 381 11 2060 765
  • FAKS: + 381 11 2684 672
  • EMAIL: ivana.gojkovic@udk.bg.ac.rs

Ivana-Gojkovic_MG_5893Oblast delatnosti: Pedijatrijska nefrologija, dijaliza, transplantacija bubrega

Biografija:

OBRAZOVANjE
– April 2009. – Započeta specijalizacija iz pedijatrije;
– Septembar 2005. – Položen stručni ispit za doktora medicine;
– Septembar 2004. – Upisane poslediplomske studije na Medicinskom fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad na temu: “Značaj anti-endomizijalnih i anti- tranglutaminaznih autoantitela u dijagnostici glutenske enteropatije kod dece”;
– Jun 2004. – Diploma Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu; stečeno zvanje – Doktor medicine. Prosečna ocena tokom studija: 9,20;
– Jun 1997. – Diploma “New Trier High School”, Čikago, SAD.
– Jun 1993. – Diploma OOŠ “Vladislav Ribnikar”, Beograd. Škola je specijalizovana za učenje francuskog i engleskog jezika. Nosilac Vukove diplome.
RADNO ISKUSTVO
– Od jula 2005. godine- Volonterski rad u “Univerzitetskoj dečjoj klinici”, u Beogradu
– Septembra 2008. godine- Stalno zaposlena na “Univerzitetskoj dečjoj klinici”
KONTINUIRANA EDUKACIJA:
– Škola hemodijalize, Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet, jun 2008.
– Pedijatrijksa urologija, Univerzitet u veogradu Medicinski fakultet, decembar 2009

Objavljeni radovi:
1. Koautorski rad na temu: “Frequency of antinuclear antibodies in adults and children with celiac disease”
2. Koautorski rad: “Hyperbaric oxygenation treatments as therapy of choice for the patients with occlusion of superficial femoral artery”. Nagrađen prvim mestom na Internacionalnom studentskom kongresu u Kairu, februar 2004