Српски | Srpski | English

Dr Jelena Pejanović

  • SPECIJALIZACIJA: Dečja hirurgija
  • SLUŽBA: Abdominalna hirurgija
  • TELEFON: +381 11 2060775
  • FAKS: + 381 11 2684672
  • EMAIL: јеlena.pejanovic@udk.bg.ac.rs

silueta_zenskaSpecijalnost (oblast interesovanja):
opšta dečja hirurgija, laparoskopska hirurgija, abdominalna i septična hirurgija

Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama):
• Srpsko lekarsko društvo
• Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju – JUEH

Kratka biografija:

Rođena 03. Juna 1972. godine u Beogradu

Kvalifikacije:
1990/91 Završila srednju školu – gimnaziju, prirodni smer, u Beogradu
1991/92 Upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2000 Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 8,23
2001 Započela specijalizaciju iz dečje hirurgije
2006 Položila specijalistički ispit iz dečje hirurgije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu sa ocenom 5

Zaposlenje:
2003 Primljena u radni odnos na određeno vreme kao klinički lekar na specijalizaciji Univerzitetske dečje klinike u Beogradu
2006 Primljena u stalni radni odnos na Odeljenje abdominalne i laparoskopske hirurgije UDK gde i danas radi

Stručno usavršavanje:
2003 kurs pod nazivom : “Kako napisati naučni rad : od ideje do realizacije” u sklopu kontinuirane medicinske edukacije
2004 seminar kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom: “Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of anorectal anomalies” koji je vodio Prof dr Alberto Penja (SAD)

Radovi: Publikovala 3 rada u zbornicima međunarodnih skupova i 7 radova u zbornicima nacionalnih skupova

Postdiplomske studije završila u Julu 2010., magistarsku temu pod nazivom „Značaj prenatalne dijagnostike za ishod lečenja kongenitalnih anomalija gastrointestinalnog trakta” odbranila sa odličnim uspehom