Српски | Srpski | English

Dr Nataša Dragutinović

  • SPECIJALIZACIJA: Lekar na specijalizaciji
  • SLUŽBA: Edukacija
  • TELEFON: + 381 11 2060 715
  • FAKS: + 381 11 2684 672
  • EMAIL: natasa.antic@udk.bg.ac.rs

Natasa Dragutinovic_MG_8756Oblast delatnosti: Opšta pedijatrija

Naučno-istraživačka delatnost:
Dečja gastroenetrologija, hepatologija i transplantacija jetre

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. Srpsko lekarsko društvo

Biografija:
Rođena u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila 2005. godine, sa prosečnom ocenom 8.83. Od 2005. godine radi na Univerzitetskoj dečjoj klinici. Iste godine upisala Akademske specijalističke studije iz gastroenterohepatologije. Tokom 2009 godine, u periodu od 6 meseci bila na usavršavanju iz dečje hepatologije i transplanatacije jetre u Ospedali Riuniti di Bergamo, Bergamo, Italija, mentor Prof. dr Lorenzo D’Antiga. Specijalizaciju iz pedijatrije započela 2009. godine. Godine 2013. odbranila završni rad Akademskih specijalističkih studija na temu “Značaj korelacije fenotipa i genotipa u Vilsonovoj bolesti”.

Objavljeni radovi:
1. S. Stepanović, N. Antić, I. Dakić, M. Švabić- Vlahović. In vitro antimicrobial activity of propolis and synergism between propolis and antimicrobial drugs. Microbilogical Research 2003; 158, 353 – 357.
2. G. Stevanović, S. Nikolić, J. Malinić, N. Antić. Neurologic manifestations of Mycoplasma infection: case report. Acta Infectologica Yugoslavica 2004; 8, 51-54.