Српски | Srpski | English

Dr Petar Salević

  • SPECIJALIZACIJA: Lekar na specijalizaciji
  • SLUŽBA: Edukacija
  • TELEFON: 011/2060641;
    011/2060646

Petar-Salevic_MG_5638Oblast delatnosti: Opšta pedijatrija, neonatologija, neonatalna intenzivna nega, pedijatrijska intenzivna nega

Naučno istraživačka delatnost: Pedijatrijska nefrologija, molekularnamedicina, neonatologija

Rođen 30.05.1987. godine u Čačku, gde je završio osnovnu i srednju školu.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao 2006., a završio juna2012. godine sa prosečnom ocenom 9,37. Godine 2012. Upisao doktorske studije iz oblasti Molekularne medicine.U periodu od decembra 2012. do marta 2014. radio na naučnom projekatu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj: Uloga biomarkera u ranom otkrivanju oštećenja bubrega i praćenju terapijskog odgovora kod dece – rukovodilac Prof. dr Amira Peco – Antić.Od 2014. godine radi na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu.

Objavljeni radovi:
1. Growth in children with chronic kidney disease – thirteen-year follow-up study. J Nephrol, epub ahead of print, doi: 10.1007/s40620-014-0094-8
2. Salević P, Mitrović D, Janković R. Pleuralna efuzija na autopsiji. Materia Medica: 2012; 28(2): 655.
3. P. Salevic, I. Savic, D. Mitrovic, J. Markovic- Lipkovski.Causes of death of psychiatric patients: An autopsy study. 24thEuropean Congress of Pathology. Abstract book: 2012; 75.