Српски | Srpski | English

Prof. dr Dušica Simić

  • SPECIJALIZACIJA: Anesteziologija sa reanimacijom
  • SUBSPECIJALIZACIJA: Medecina bola
  • SLUŽBA: Anestezija i intenzivna terapija

Dusica-Simic2

Oblast delatnosti (interesovanja): anesteziologija, intenzivna terapija, reanimacija, terapija akutnog i hroničnog bola

Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama):

– osnivač i predsednik dečjih anesteziologa i intezivista Srbije (UDAIS)
– predsednik Komiteta za pedijatrijsku anesteziju pri svetskoj federaciji anestezioloških udruženja ( WFSA)
– evropsko udruženje anesteziologa (ESA)
– evropsko udruženje za parenteralnu i enteralnu ishranu ( ESPEN)
– evropsko udruženje dečjih anesteziologa (ESPA) gde je član Aktiva nacionalnih predstavnika ( ACORNS)
– internacionalni centar za edukaciju u anesteziji ( IATC)
– evropska fondacija za dobru kliničku praksu ( EFGCP)
– predsedništvo Sekcije za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivnu terapiju (SLD)
– predsedništvo Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije
– sekcija za intenzivnu negu i terapiju u pedijatriji (SLD)

Naučno-istraživačka delatnost (oblast naučnoistraživačkog rada):

specijalista anesteziologije i reanimacije 1987. godine
magistrirala 1991. godine
doktorirala 1993. godine
primarijus od 1997. godine
profesor od 03.12.2013.
specijalista medecine bola od 2017. godine
naciolnalni koordinator u evropskoj studiji APRICOT
u upravnom odboru evropske studije NECTARINE

Biografija:

god. završila Medicinski fakultet u Beogradu sa prosekom 9,12.

Od 22.03.1984. zaposlena na Univerzitetskoj dečjoj klinici.

19.06.1987.god. položila specijalistički ispit iz anesteziologije sa reanimatologijom sa odličnim uspehom..

Od 1994.god. na mestu šefa odseka Službe anestezije za dijagnostičke procedure i tada uvodi savremene metode regionalne anestezije u pedijatrijsku anesteziološku praksu.

Od 2001.god. radi na mestu Načelnika hiruške Jedinice intenzivnog lečenja.

U zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu izabrana u martu 1999.god., (reizbor 01.03.2007.), docenta 2008.god. , a profesora 03.12.2013.

2014/15 god. upisala subspecijalizaciju iz Medicine bola

Zamenik je šefa Katedre za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivnu terapiju od 2009.god.

Usavršavanja:

1991 Univerzitetska Sophia Childrens Hospital u Roterdamu, Holandija

1995Agia Sophia u Atini, Grčka

Tokom 2002.god. usavršavanje iz kliničke ishrane (Advanced Course on Clinical Nutrition) u Mastrihtu, Holandija i Bonu, Nemačka.

The EFGCP Wokshop on Paediatric Research and Paediatric Drug Development, Beograd, Srbija

2006Asklepios Klinika u St Augustinu, Nemačka

Tokom 2006. i 2007.god završila Edukaciju budućih evropskih edukatora u Bratislavi, Slovačka (Dr Gabriel Gurman), kao jedan od projekata svetske federacije anestezioloških udruženja (WFSA).

2007 FCCS Fundamental Critical Care Support, Vršac, Srbija

GCP Course, ARCP, Beograd, Srbija

2008.god. TEMPUS projekat Paliative Pain Managemant ( Srbija, Italija, Francuska).

Do sada organizovala sedam letnjih Internacionalnih škola dečje anestezije, 2 prva sastanka anestezilološke sekcije SLD-a na Dečjoj klinici, 2005.-te i 2006.-te god. kao i broje seminare o reanimaciji dece, bolu itd. Jedan od organizatora IV seminara FEEA kao i brojnih kongresa. Predsednik je organizacionog komiteta Evropskog kongresa dečjih anesteziologa koji će se održati u Beogradu 2016.god.

Bila je predavač na Internacionalnoj školi za edukaciju nastavnika u anesteziji, Pedijatrijskoj školi koja se održava svake godine, kao i na brojnim seminarima Kontinuirane medicinske edukacije.

Više puta je bila predavač po pozivu u inostranstvu ( Nemačka, Velika Britanija, Grčka, Rumunija, Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, Makedonija).

Autor je knjige Osnovi dečje anestezije (dva izdanja), urednik knjige Novine u dečjoj anesteziji, autor više poglavlja u raznim knjigama iz oblasti anestezije i hirurgije i autor četiri poglavlja u DAS –ovim sveskama. Publikovala preko 150 apstrakata i radova u celini od kojih je 5 objavljeno u Pediatric anesthesia.

Recezent je u ,,Srpskom Arhivu ,, , ,, Anestezija i intenzivna terapija ,, i Pediatric anesthesia.

Imenovana je 2011.god za koordinatora za Srbiju za razmene lekara i sestara između nemačkih i srpskih bolnica.

Dobitnik je brojnih domaćih i internacionalnih nagrada i priznanja.