Српски | Srpski | English

Neonatalna hirurgija

DOBRO DOŠLI NA ODELJENJE NEONATALNE HIRURGIJE UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

 

O SLUŽBI

 

Služba neonatalne hirurgije vrši dijagnostiku, evaluaciju i lečenje urođenih i stečenih bolesti novorođenčadi u zrast od 0-30 dana, tj. korigovano za gestacijsku starost, kao i pacijenata koji se prevode iz drugih stacionarnih ustanova, a lečenje su započeli u neonatalnom periodu. Naš tim ima veliko iskustvo u lečenju kompleksnih urođenih anomalija koje često zahvataju više sistema. Osim pacijenata iz Srbije ovde se leče i najsloženiji pacijenti iz celog regiona. Naši lekari su konsultanti na Institutu za neonatologiju i na Ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra u Beogradu za novorođenčad sa hirurškim bolestima.

 

Organizacija službe:

Neonatalna intenzivna nega

Neonatalna poluintenzivna nega

Boksevi za novorođenčad sa majkama pratiljama

Ambulanta neonatalne hirurgije

Prenatalno savetovalište

 

USLUGE, OBLASTI, ANOMALIJE I BOLESTI KOJE SE LEČE

 

Na godišnjem nivou hospitalizuje se oko 200 novorođenčadi zbog hirurških bolesti, a u ambulanti se na mesečnom nivou pregleda između 280-300 pacijenata.

Na odeljenju neonatalne hirurgije se zbrinjavaju novorođene bebe koje imaju neku od sledećih bolesti i listanja:

  • uanomalije: centralnog nervnog sistema, vrata, pluća, jednjaka, želuca, tankog i debelog creva, urinarnog trakta, jajnika, krvnih i limfnih sudova, pupka, prednjeg trbušnog zida, kile
  • tumori vrata, pluća, abdomena
  • hipertrofična stenoza pilorusa, gastroezofagealni refluks, “short bowel” syndrom
  • porođajne povrede iprelomi
  • savetovanje u sklopu prenatalne dijagnostike urođenih anomalija

 

LEKARI

 

Načelnica odeljenja: Prof dr Marija Lukač

 

Lekari:

 

Prof dr Sanja Sinđić Antunović

Dr Dragana Vujović

 

Glavna medicinska sestra:

  • Neonatalne intenzivne nege: DesanaMilojica,
  • Neonatalne poluintenzivne nege: Slavica Janković

 

 

Odeljenje neonatalne intenzivne nege je na drugom spratu.

Odeljenje poluintenzivne nege i boksevi sa majkama je na trećem spratu.

Ambulanta neonatalne hirurgije broj 6, u prizemlju zgrade.

 

Posete sključivo za roditelje od 13 od 14 časova.

*Ulaz na odeljenje intenzivne i poluintenzivne neonatalne nege uz odgovarajuću zaštitnu odeću.

Posete majkama pratiljama ispred odeljenja.

 

Za sve informacije možete pozvati od 9 do 19 časova na sledeće telefone:

Intenzivnanega : 011/2060-646

Poluintenzivnanega: 011/2060-740

 

 

Abulantni pregledi se vrše samo uz zakazivanje od 8h do 9h na telefon 011/2060-632.

Nezakazani pacijenti se primaju isključivo ukolikoimaju hitno hirurško stanje koje zahteva hitno lečenje.

Za pregled na klinici je neophodan uput lekara iz doma zravlja ili bolnice.