Српски | Srpski | English

Neonatologija

DOBRO DOŠLI U SLUŽBU ZA NEONATOLOGIJU

 

O SLUŽBI

Služba neonatologije vrši dijagnostiku i lečenje dece u prvom mesecu života. U okviru službe postoje: Odeljenje neonatologije i Neonatološka ambulanta. Odeljenje neposredno sarađuje sa Odeljenjem za neonatalnu hirurgiju i Odeljenjem za neonatalnu intenzivnu terapiju.

 

USLUGE, OBLASTI, ANOMALIJE I BOLESTI KOJE SE LEČE

Na odeljenju se godišnjeleči oko 300 pacijenata, a u ambulanti se pregleda oko 450 novorođenčadi.

Na odeljenju neonatologije se zbrinjavaju deca u prvom mesecu života koja imaju neku od sledećih bolesti ili stanja:

  • sva infektivna stanja- sistemske i lokalizovane infekcije
  • poremećaj centralnog nervnog sistema (infekcije, hipoksična encefalopatija, metode hlađenja glave i tela, krvarenje u mozgu, trauma, urođene anomalije)
  • lakši i teži poremećaj disanja, urođene anomalije pluća, infekcije, nezrela pluća, različiti sindromi aspiracije
  • dijagnoza i lečenje urođenih srčanih mana, srčane slabosti i popuštanja srca, tumora srca i srčane maramice, urođeni i stečeni poremećaj ritma, anomalije velikih krvnih sudova koji izlaze iz srca
  • različite urođene anomalije stomačnih organa, poremećaj u funkciji jetre, jednjaka i creva, različite infekcije
  • u saradnji sa dečjim hirurzima, jedini u Srbiji, sprovodimo preoperativno i postoperativno zbrinjavanje dece sa teškim urođenim anomalijama creva primenom totalne parenteralne ishrane i drugih metoda
  • dijagnostika i lečenje direktne i indirektne hiperbilirubin emije svih etiologija primenom odgovarajućih metoda (ultravioletna hladna svetlost putem optičkih vlakana) i eksangvino transfuzija kada je neophodno.
  • dijagnostika i lečenje urođenih anomalija i infekcija genito-urinarnog trakta, bubrežna slabost različitog uzroka, krvarenje u nadbubregu, tumori genito-urinarnog trakta,nediferentovani pol, tromboze bubrežnih krvnih sudova,
  • dijagnostika i lečenje urođenih anomalija lokomotornog sistema, teške infekcije koštano-zglobnog sistema, prelomi, deformiteti ekstremitata, pareze I paralizeperifernihnerava

 

LEKARI

Načelnik odeljenja: Doc. Prim. Dr Sc Veselin Vušurović, specijalista neonatologije

Doktori:

Prof dr Miloš Ješić

dr Tamara Krstajić

dr Mišela Raus

 

Glavna medicinska sestra: Slavica Janković

 

KAKO DO NAS

Odeljenje neonatologije se nalazi na trećem spratu Univerzitetske dečje klinike.

Poseta bebama i majkama na lečenju je od 13 do14 časova.

Za sve informacije na raspolaganju Vam je telefon 011/2060-740.

Neonatološka ambulanta, 219 je na visokom prizemlju, a telefon je 011/206-672.

Za pregled na klinici je neophodan uput lekara iz doma zravlja ili bolnice.