Српски | Srpski | English

Neurologija

DOBRO DOŠLI U NEUROLOŠKU SLUŽBU UNIVERZITETSKE DEČIJE KLINIKE

 

O SLUŽBI

Neurološka služba obavlja dijagnostiku, lečenje i praćenje urođenih i stečenih poremećaja centralnog i perifernog nervnog sistema u uzrastu od mesecdana do 18 godina.

 

Služba obuhvata: Neurološko odeljenje, Neurološku ambulantu, EEG kabinet i Kabinet za kliničku psihologiju.

Godišnje se hospitalizuje oko 1500 dece i adolescenata, obavi se oko 9000 ambulantnih pregleda, oko 4200 EEG pregleda i oko 2000 konsultacija psihologa.

 

USLUGE, OBLASTI, ANOMALIJE I BOLESTI KOJE SE LEČE

 

Vašem detetu možemo da pomognemo ukoliko ono ima neki od sledećih problema:

 • konvulzivni poremećaji (febrilne konvulzije, epilepsija)
 • ne epileptički epizodični poremećaji (zacenjivanje, sinkopa, benigni paroksizmalni vertigo i dr.)
 • glavobolje (migrena i nemigrenozne glavobolje)
 • infekcije moždanica, mozga i kičmene moždine (meningitis, encefalitis, mijelitis)
 • poremećaji vida, poremećaji pokreta očnih jabučica (nistagmus)
 • paraliza facijalnog nerva
 • vrtoglavica
 • poremećaji hoda
 • poremećaji koordinacije pokreta (ataksije)
 • poremećaji pokreta (tikovi, mioklonus, tremor i dr.)
 • abnormalnosti veličine lobanje (mikrocefalija, makrocefalija)
 • poremećaji mišićnog tonusa (hipotonija, hipertonija)
 • mišićne slabosti (akutne i progresivne paralize)
 • poremećaji spavanja
 • razvojne anomalije mozga i kičmene moždine
 • genetski sindromi sa dominantnom neurološkom simptomatologijom
 • neurometaboličke bolesti
 • neurokutane bolesti (neurofibromatoza, tuberozna skleroza i dr.)
 • spinalne mišićne atrofije
 • poliradikuloneuritis (sindrom Guillain-Barre)
 • oboljenja pertifernih nerava
 • poremećajineuromišićne spojnice (miastenije)
 • urođena i stečena oboljenja mišića
 • cerebro-vaskularne bolesti
 • oboljenja bele mase (leukodistrofije, multiplaskleroza, akutni demijelinizujući encefalomijelitis)

 

Posebnu pažnju poklanjamo i:

 • proceni i praćenju psihomotornog razvoja u ranom detinjstvu
 • prevenciji i lečenju komplikacija cerebralne paralize i psihomotorne retardacije
 • psihološkim činiocima koji mogu da izazovu ili pogoršaju neurološke tegobe
 • multidisciplinarnom pristupu u dijagnostic i ilečenju, što podrazumeva blisku saradnju sa kolegama drugih specijalnosti i subspecijalnosti

 

 

LEKARI

 

Načelnica Neurološke službe: Doc.drsci med Dragana Bogićević

 

Lekari:

Doc.dr Dragana Bogićević

Doc.dr Dimitrije Nikolić

Prim.dr Vesna Mitić

Dr Aleksandar Dimitrijević

Dr Ivana Bosiočić

 

Psiholozi:

Vukašin Čobeljić

Irena Korićanac

 

Glavna medicinska sestra Neurološke službe: vss Jasmina Trninić

Glavna sestra EEG kabineta: vss Tanja Vujnović

 

KAKO DO NAS

Neurološko odeljenje se nalazi na prvom spratu Univerzitetske dečje klinike.

Poseta deci koja su na stacionarnom lečenju je u periodu od 13 do 14 h.

Za sve informacije na raspolaganju Vam je telefon 011/2060-696.

 

Neurološka ambulanta je ambulanta 221. Prvi pregled zakazuje se preko Call centra svakog radnog dana od 7 do 15 h na telefon 011/2060-777.

 

EEG kabinet je u ambulanti 222. Za sve informacije vezane za EEG i za zakazivanje EEG pregleda telefonom na raspolaganju Vam je telefon 011/2060-677, a u periodu od 12 do 13 h svakog radnog dana (kontakt osoba je glavna sestra EEG kabineta).

 

Kabinet za kliničku psihologiju je u ambulanti 227. Pregledi se zakazuju svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 h na telefon 011/2060-689.

 

Za pregled na klinici je neophodan uput lekara iz doma zravlja ili bolnice.