Српски | Srpski | English

Operacioni blok

DOBRO DOŠLI U OPERACIONI BLOK UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

O SLUŽBI

Služba operacionog bloka sastoji se od 5 operacionih sala.

Ortopedska, neurohirurška, urološka i operaciona sala za neonatalnu i opštu dečju hirurgiju, kao i sala za sterilizaciju zavojnog materijala, veša i hirurških instrumenata, nalaze se u istom, centralizovanom nivou na drugom spratu klinike, u produžetku Jedinice intenzivnog lečenja.

Operaciona sala za plastičnu, rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine nalazi se u sklopu istoimenog odeljenja na trećem spratu klinike.

U Službi operacionog bloka naše klinike obavljaju se savremene hirurške intervencije, kako klasične tako i endoskopske, iz svih oblasti dečje hirurgije: dečje ortopedije, dečje neurohirurgije, dečje urologije, opšte dečje grudne i abdominalne hirurgije, plastične i rekonstruktivne, a posebno hirurgije urođenih anomalija i oboljenja kod novorođenčadi i prevremeno rođene dece – prematurusa.

Služba operacionog bloka je spremna tokom 24 časa, da u bilo koje doba dana ili noći organizuje ekspertski tim za obavljanje transplantacije bubrega kod dece, kako sa živog donora, tako i kadaverične, kada god se za to ukaže prilika.

Takođe se vrši priprema i obuka tima za rad u oblasti transplantacione hirurgije jetre kod dece, koja je na našoj klinici u razvoju.

Pored toga u hirurškim salama klinike, u 24-časovnim dežurstvima, zbrinjavaju se brojni i različiti oblici traumatizma kod dece, posebno nastali u saobraćajnim nezgodama, prilikom padova i drugih načina povređivanja.

Na godišnjem nivou u Službi operacionog bloka obavi se oko 4500 hirurških intervencija iz različitih oblasti dečje hirurgije.

Za obavljanje ovolikog broja raznovrsnih hirurških intervencija operacione sale su dobro opremljene kvalitetnim operacionim stolovima, osvetljenjem, klimatizacijom, pokretnim rendgen aparatom, hirurškim mikroskopom, savremenim laparoskopskim i endoskopskim stubom, ultrazvučnim noževima za otvorenu i laparoskopsku hirurgiju, brojnim i modernim instrumentarijumom, kao i savremenim plasma aparatom za sterilizaciju osetljive opreme.

LEKARI

Načelnica službe: Doc dr Sanja Sinđić -Antunović, dečji hirurg

Glavna medicinska sestra: Slađana Novaković 

 

KAKO DO NAS

Telefoni: 381 (11) 2060730, Fax: 381 (11) 268 46 72

E-mail adresa: opblok@udk.bg.ac.rs