Српски | Srpski | English

Psihologija

DOBRO DOŠLI U KABINET ZA KLINIČKU PSIHOLOGIJU UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

O KABINETU

Kabinet za kliničku psihologiju pruža usluge iz zdravstvene i kliničke psihologije za decu od rođenja do 18. god. U okviru kabineta se obavlja procena nivoa psihomotornog razvoja i testiranje inteligencije dece i mladih, kao i pružanje podrške i savetovanje dece koja su hospitalizovana na svim pedijatrijskim i hirurškim odeljenjima Univerzitetske dečje klinike. Lekari upućuju decu zbog različitih oblika poremećaja ponašanja i problema sa intenzivnim osećanjima, kao i onda kada je potrebno proceniti uticaj psiholoških faktora u nastanku  zdravstvenih tegoba zbog kojih se deca upućuju na kliniku (psihosomatika). Psiholozi su uključeni u pružanje podrške deci sa hroničnim bolestima i članovima njihovih porodica, a takođe obavljaju pripremu dece za različite vrste operacija i transplantaciju bubrega.

Na godišnjem nivou u kabinetu za kliničku psihologiju se obavi preko 3000 konsultacija i 350 procena psihomotornog razvoja i inteligencije.

U okviru kabineta za kliničku psihologiju moguće je obaviti jednogodišnju praksu – klinički staž koji je obavezan deo obuke za rad u oblasti kliničnke i zdravstvene psihologije Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Psiholozi Univerzitetske dečje klinike pružaju sledeće usluge deci i porodicama:

Opšti psihološki intervju
Procena nivoa psihomotornog razvoja
Procena inteligencije
Analiza problema ranog razvoja
Savetovanje i podrška dece sa hroničnim bolestima
Kontinuirana psihološka podrška deci oboleloj od malignih bolesti
Psihološka priprema deteta i porodice za hirurške intervencije i operacije
Savetovanje u oblasti prepoznavanja i kanalisanja emocija
Rad sa različitim oblicima poremećaja ponašanja
Rad sa decom sa psihosomatskim tegobama
Priprema deteta za trensplantaciju bubrega
Podrška deci u razvojnim krizama (problemi adolescenata)
Podrška deci pri akcidentnim krizama (gubitak člana porodice, razvod itd.)
Palijativna psihološka podrška
Rad sa roditeljima čije je dete preminulo
Podrška deci usled sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje (psiholozi su članovi Tima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja)

PSIHOLOZI

Vukašin Čobeljić, psiholog i psihoterapeut, šef kabineta za kliničku psihologiju

Irena Korićanac, psiholog i psihoterapeut, saradnika za odnose sa javnošću/PR klinike

Ljubica Božić, dipl. psiholog

Sara Bečanović, dipl. psiholog

 

KAKO DO NAS

Ambulanta za kliničku psihologiju nalazi se na visokom prizemlju, u sklopu pedijatrijskih ambulanti, broj 227.

Telefon za informacije: 011 20 60 689; mejl: irena@udk.bg.ac.rs

Pregled psihologa na Univerzitetskoj dečjoj klinici se dobija po uputu lekara sa naše klinike (kada lekar proceni da je potrebna konsultacija psihologa) ili zakazivanjem od stane nadležnog pedijatra u Domu zdravlja.