Српски | Srpski | English

Radiologija

DOBRO DOŠLI NA ODELJENJE RADIOLOGIJE UNIVERZITETSKE DEČIJE KLINIKE

 

O SLUŽBI

Na odeljenju radiologije snimamo pacijentera zličitim aparatima kao što su ultrazvuk, rendgen, skener ili kompjuterizovana tomografija (skraćeno CT) i magnetnu rezonanca (skraćeno MR). Snimanja se rade na zahtev i po uputu drugih lekara različitih specjalnosti. Mogu biti snimljeni svi delovi tela: glava, stomak, grudnikoš, noga, ruka itd., ili pojedini organi: pluća, mozak, creva, bubrezi i slično.

Pregledi se obavljaju u posebno opremeljenim kabinetima. Raspolažemo sa dva kabineta za preglede utrazvukom, tri kabineta za snimanja rendgenom i pojedan za magnetnu rezonancu i kompjuterizovanu tomografiju. Svi pregledi ambulantnih bolesnika se unapred zakazuju.

Preglede rade lekari koji su završili specijalizaciju iz radiologije – radiolozi. Njima u toku pregleda pomažu mediscinski radnici sa srenjom ili višom stručnom spremom – radiološki tehničari.

LEKARI

Načelnik odeljenja: Dr Željko Smoljanić, dr sci med

Lekari:

Dr Polina Pavićević, dr sci med, asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Dr Marija Mandić

Dr Žiivana Cvijan Stevančević

Dr Sandra Nedovič

Dr Tijana Radović

Dr Goran Đuričić

Glavna medicinska sestra: Jadranka Milinović

KAKO DO NAS

Odeljenje radiologije je lokalizovano u podrumskim prostorijamaKlinike, u okviru Dijagnostičkog centra klinike.

Za sve informacije na raspolaganju Vam je telefon 011/2060-605

Za pregled na klinici je neophodan uput lekara iz doma zravlja ili bolnice.