Српски | Srpski | English

Naučno istraživanje

naukaUniverzitetska dečja klinika (UDK) je ustanova tercijarnog nivoa zbrinjavanja dece sa zdravstvenim problemima iz svih oblasti pedijatrije i dečje hirurgije.

Pored toga, UDK ima razvijenu naučnoistraživačku delatnost koja je bazirana na opredeljnju menadžmenta i zaposlenih da prakticiraju medicinu zasnovanu na naučnim dokazima, te na čvrstoj vezi Klinike sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu.

Služba za naučnoistraživački rad se bavi promocijom istraživanja, povezivanja istraživača i publikovanja.

Budite član Kluba nauke UDK!

Na ovim stranicama možete pronaći: