Српски | Srpski | English

Mатеријала за одлагање медицинског отпада М – 0 4/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр.М-04/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–материјала за одлагање медицинског отпада
.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о закљученом уговору-