Српски | Srpski | English

Mатеријал за лабораторије – гасне анализе P-12/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудаnbsp;
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добра – материјал за лабораторије – гасне анализе – кертриџи за апарат „GEM 3000“, произвођача „Werfwen IVD International – Division of IL S.p.A“ из Италије Шифра из Општег речника набавки: 33140000 – медицински потрошни материјал.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА П-12-2015
Одлука о додели уговора П-12-2015
Обавештење о закљученом уговору