Српски | Srpski | English

Mедицински инструменти и друга ситна опрема М-32/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-32/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински инструменти и друга ситна опрема за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована у четири партије

Пoзив за подношење понуда, М-32-2015
Конкурсна документација, ЈН М-32-2015
Одговор на питање 1, ЈН M-32-2015
Измена конкурсне документације 2, ЈН М-32-2015
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора, ЈН М-32-2015
Одлука о обустави поступка, ЈН М-32-2015
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору BBraun Adria
Обавештење о закљученом уговору Superlab