Српски | Srpski | English

Mедицински технички материјал В – 10 / 2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-10/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара –медицински технички материјал за потребе одржавања
медицинске опреме за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН В-10-2015

Конкурсна документација, В-10-2015

Одговор на питање 1, ЈН В-10-2015

Одговор на питање 2, ЈН В-10-2015

Измене и допуне конкурсне документације 1, ЈН В-10-2015

Одговор на питање 3, ЈН В-10-2015

Одговор на питање 4, ЈН В-10-2015

Одговор на питање 5, ЈН В-10-2015

Одговор на питање 6, ЈН В-10-2015

Одговор на питање 7, ЈН В-10-2015

Измене и допуне конкурсне документације 2, ЈН В-10-2015

Обавештење о закљученом уговору 1(3)

 Обавештење о закљученом уговору 2(3)

Обавештење о закљученом уговору-

Одговор на питање 8, ЈН В-10-2015 – Copy

Измене и допуне конкурсне документације 3, ЈН В-10-2015

Одговор на питање 9, ЈН В-10-2015

Одговор на питањe 10, ЈН В-10-2015

Измене и допуне конкурсне документације 3, ЈН В-10-2015(1)

Одговор на питањe 11, ЈН В-10-2015

Одговор на питањe 12, ЈН В-10-2015

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН В-10-2015

Измена и допуна конкурсне документације 4, ЈН В-10-2015

 Одговор на питањe 13, ЈН В-10-2015

Одговор на питањe 15, ЈН В-10-2015

Одговор на питањe 14, ЈН В-10-2015

Обавештење свих учесника, ЈН В-10-2015