Српски | Srpski | English

Mедицински технички материјал В-60/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-60/2019, обликован по партијама.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija, ЈН В-60-2019
Konkursna dokumentacija, ЈН В-60-2019, Izmena 1