Српски | Srpski | English

Проф. др Војислав Парезановић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Педијатрија
  • СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Кардиологија
  • СЛУЖБА: Кардиологија
  • ТЕЛЕФОН: +381 11 2060 716
  • ФАКС: +381 11 2659 040
  • EMAIL: voja.parezanovic@udk.bg.ac.rs

Voislav-Parezanovic_MG_5460Ужа специјалност: Кардиологија

Област делатности: Урођене срчане мане – дијагностика и лечење (интервентна катетеризација), фетална кардиологија

Наставно звање: Ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, катедра педијатрије

Руководећа функција: Начелник службе кардиологије

Чланство у струковним организацијама:
1. Српско лекарско друштво
2. Удружење за ехокардиографију Србије
3. Европско удружење кардиолога (ESC)
4. Европско удружење за дечју кардиологију (AEPC)

Научно-истраживачка делатност: Ехокардиографија урођених срчаних мана, фетална ехокардиографија

Биографија:
Рођен је 1965. год. у Београду. Медицински факултет у Београду завршио 1990. год., са просечном оценом током студија 8,93.
На кардиолошком одељењу Универзитетској дечјој клиници у Београду ради од 1991. године. Специјалистички испит из педијатрије положио је децембра 1995. год. са “Одликом и посебним истицањем»
Магистарски рад са темом “Пренатална дијагностика урођених обољења срца” одбранио је 1997. год.
Докторску тезу под називом “Ехокардиографска процена дијастолне функције феталног срца” одбранио је јула 2007. године.
Јануара 1998. год. изабран је у звање асистента Медицинског факултета у Београду за предмет педијатрија, а 2009. у звање Доцента.
Био је члан Извршног одбора првог Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Београду који је основан 2003. године, а 2009. године је изабран за члана уређивачког одбора часописа “Медицинска истраживања” чији је оснивач Медицински факултет у Београду.
Члан је Европског удружења кардиолога (ЕSC) и Европског удружења дечјих кардиолога (АЕPC).
Од 2001 до 2010 год. био је шеф Службе за едукацију и стручно усавршавање Универзитетске дечје клинике.
До сада је објавио преко 200 радова у међународним и домаћим часописима, међународним и домаћим научним скуповима. Аутор или коаутор је више поглавља у неколико књига и уџбеника.

Објављени радови:
1. Јовановић И., Парезановић В., Љубић А., Станковић З., Јововић Љ., Ђукић М. Cardiac wall motion velocities in normal fetuses evaluated by Doppler myocardial imaging. Fetal Diagn Ther 1998; 13(Suppl. 1): 161-7.
2. Plesinac S, Plecas D, Љубић А, Парезановић В, Терзић М. Congenital fetal heart disease – course and outcome of pregnancies. Central European Journal of Medicine 2007; 2 (2): 203-7.
3. Илић С., Парезановић В., Ђукић М, Kalangos A. Ruptured hydatid cyst of the interventricular septum with acute embolic pulmonary artery complications.
Pediatr Cardiol 2008, 29 (4): 855-7.
4. Петронић И, Милинчић Ж, Николић Д, Ћировић Д, Илић С, Парезановић В, Радловић В, Кнежевић Т, Павићевић П. Рана рехабилитација и кардиореспираторни одговор код деце са коригованим урођеним срчаним манама. Srp Arh Celok Lek. 2008; 136 (5-6); 258-61.
5. Бјелаковић Б, Пејчић Љ, Парезановић В. Vomiting as the initial clinical presentation of myocardial infarction in children with anomalous left coronary artery from the pulmonary artery. The Turkish Journal of Pediatrics 2008; 50(5): 476-9.
6. Пецо-Антић А, Настић-Мирић Д, Поповић-Роловић М, Адања Г, Марсенић О, Костић М, Парезановић В: Acute changes of endothelin 1 in children on hemodialysis. Nephron 1996; 73: 482-3.
7. Пецо-Антић А, Пејчић И, Стојанов В, Парезановић В, Костић М. Ambulatory blood pressure monitoring in chronic haemodialysis children with end-stage renal failure. Nephron. 1996;72(4):739-40.
8. Парезановић В, Јовановић, И, Љубић, А, Ђукић, М, Микић АН. Myocardial velocities in normal fetuses comparing with healthy children. Eur Heart J 2003; 24 (Suppl. S): 656.
9. Пејчић Љ., Јовановић И., Пецо-Антић А., Ћеранић Љ., Парезановић В. Ехокардиографска процена величине и систолне функције леве коморе код деце с артеријском хипертензијом на хемодијализи Srp Arh Celok Lek. 1996;124 Suppl 1:96-8.
10. Пејчић Љ., Пецо-Антић А., Парезановић В., Поповић-Роловић М, Костић М., Стојанов В., Јовановић И., Јовановић О., Крушчић Д.
Континуирано праћење крвног притиска у току 24х код деце са терминалном бубрежном инсуфицијенцијом лечене хроничним хемодијализама. Srp Arh Celok Lek. 1996;124 Suppl 1:94-6.
11. Пецо-Антић А., Настић-Мирић Д, Поповић-Роловић М, Адања Г, Парезановић В, Париовић В, Јовановић И, Костић М, Јовановић О, Крушчић Д. Утицај хемодијализе на концентрацију ендотхелин 1 у плазми код деце са терминалном бубрежном инсуфицијенцијом..
Srp Arh Celok Lek. 1996;124 Suppl 1:92-4.
12. Јовановић И, Парезановић В, Илић С, Херцог Ђ, Вучићевић М, Ђукић М, Вулићевић И, Брајковић З, Вукомановић Г, Илисић Т, Мимић Б, Милинчић Ж, Симеуновић С. Резултати лечења цијаногених мана срца код деце. Српски Архив за целокупно лекарство, октобар 2004, Supl. I : 9-13.