Српски | Srpski | English

Др Борко Стојановић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Лекар на специјализацији
  • СЛУЖБА: Едукације

Borko-Stojanovic0Област интересовања: дечја хирургија

 

Контакт:

Телефон: +381 11 2060600

Факс: + 381 11 2684672

E-Mail: borko.stojanovic@udk.bg.ac.rs

Чланство у струковним организацијама (асоцијацијама):

– Српско лекарско друштво

– EUPSA (European Paediatric Surgeons’ Association)

– ESPU (European Society for Pediatric Urology)

– WPATH (World Professional Association for Transgender Health)

– EPATH (European Professional Association for Transgender Health)

 

Биографија:

Образовање:

2001. – 2008. Медицински факултет, Универзитет у Београду (просечна оцена 8.51)

1997. – 2001. Шабачка гимназија

Клинички и научни рад:

2007. професионална студентска размена у организацији IFMSA – Hospital Central, Chihuahua, Mexico, одељење опште хирургије

2008. курс Прве помоћи Медицинског факултета

2008. награда на Међународном конгресу медицинских наука Krakow 2008, за научни рад под називом ‘Incidence of penile curvature in various forms of hypospadias’

Од 2010. године запослен на Универзитетској дечјој клиници

Од марта 2013. године на специјализацији из дечје хирургије, Медицински факултет Београд

Децембар 2013. – завршене Специјалистичке академске студије из области Дечја хирургија на Медицинском факултету Универзитета у Београду (завршни рад под називом ”Значај интраоперативне дијагнозе и корекције курватуре пениса у лечењу хипоспадија”)

Школске 2013/14. године уписао Доктоске студије на Медицинском факултету у Београду, смер Реконструктивна хирургија

Објављени радови (публикације):

Peer review journals and books

Djordjevic ML, Stojanovic B, Stojsavljevic M, Ducic S, Bizic M, Majstorovic M. Incidence of penile curvature in various forms of hypospadias. Srp Arh Celok Lek, 2009;7-8:391-395.

Labus LD, Djordjevic ML, Stanojevic DS, Bizic MR, Stojanovic BZ, Cavic TM. Rectosigmoid vaginoplasty in patients with vaginal agenesis: sexual and psychosocial outcomes. Sex Health. 2011; 8(3):427-30.

Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Stojanovic B, Krstic Z, Djordjevic M. Urethral reconstruction in severe hypospadias using buccal mucosa graft and penile skin flap. Srp Arh Celok Lek. 2011;139:631-637.

Stojanovic B, Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V, Djordjevic M. Penile curvature incidence in hypospadias: can it be determined? Advances in Urology, Hindawi Publishing Corporation, Advances in Urology, Volume 2011, Article ID 813205, 4 pages.

Djordjevic M, Bordas N, Stojanovic B. (2012) Congenital penile curvature. In: M. Djordjevic & R. Santucci (Eds.), Penile reconstructive surgery. (pp 24-40.) Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.

Djordjevic ML, Bumbasirevic MZ, Krstic Z, Bizic MR, Stojanovic BZ, Miocinovic R, Santucci RA. Severe penile injuries in children and adolescents: reconstruction modalities and outcomes. Urology 2014; 83:465-470.

Vukadinovic V, Stojanovic B, Majstorovic M, Milosevic A. The role of clitoral anatomy in female to male sex reassignment surgery. ScientificWorldJournal. 2014;2014:437378. doi: 10.1155/2014/437378. Epub 2014 Apr 10.

Ducic S, Bumbasirevic M, Brdar R, Stojanovic B, Djordjevic M. Paediatric T-condylar fractures of the humerus: Clinical experience and outcomes in 19 cases. Injury. 2014; 45(12):1876-9.

Djordjevic ML, Stojanovic B. (2014) Penile curvature and hypospadias: incidence, diagnosis and treatment. In: Djordjevic ML (Ed.), Hypospadias Surgery: Challenges and Limits. (pp 33-44.) Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc.

Djordjevic ML, Stojanovic B. (2014) Combined flaps and grafts urethroplasty in severe hypospadias repair. In: Djordjevic ML (Ed.), Hypospadias Surgery: Challenges and Limits. (pp 149-160.) Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc.

Djordjevic ML, Vukadinovic V, Stojanovic B, Bizic M, Radojicic Z, Djordjevic D, Krstic Z. Objective long-term evaluation after bladder autoaugmentation with rectus muscle backing. J Urol. 2015; 193(5):1824-9.

Stojanovic B, Djordjevic M. Anatomy of the clitoris and its impact on neophalloplasty (metoidioplasty) in female transgenders. Clin Anat. 2015; 28(3):368-75.

Zivkovic S, Djordjevic M, Milic N, Smoljanic Z, Djuricic G, Pavicevic P, Keserovic B, Stojanovic B. Effectiveness of Wharton’s jelly stem cells in gastroschisis repair using the inner surface of the umbilical cord as a patch: long-term results. Ann Ped Surg 2015; 11:173–80.

Kurbatov D, Stojanovic B, Dubskiy S, Lepetukhin A, Djordjevic ML. Buccal mucosa graft urethroplasty in a case of urethral amyloidosis presenting with long anterior urethral stricture. Can Urol Assoc J 2015; 9(11-12): E830-3.

Stojanovic B, Bizic M, Djordjevic ML. (2016) Erectile function after female-to-male transsexual surgery. In: Djordjevic ML, Martins FE (Eds), International book of erectile dysfunction. (pp 299-312.) Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc. ISBN 978-1-63485-271-5.

Djordjevic ML, Kojic S, Stojanovic B. (2017) Female-to-Male Gender Affirmation Phalloplasty: Latissimus Dorsi Flap. In: Salgado CJ, Monstrey SJ, Djordjevic ML (Eds.), Gender Affirmation: Medical and Surgical Perspectives. (pp 155-171.) New York: Thieme Medical Publishers Inc, ISBN 9781626236837

Djordjevic ML, Stojanovic B. (2017) Metoidioplasty. In: Tran TA, Panthaki ZJ, Hoballah JJ, Thaller SR (Eds.), Operative Dictations in Plastic and Reconstructive Surgery. (pp 573-577.) Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG. ISBN 978-3-319-40629-9

Djordjevic ML, Stojanovic B. (2017) Total Phalloplasty with Latissimus Dorsi Musculocutaneous Flap in Female-to-Male Transgender. In: Tran TA, Panthaki ZJ, Hoballah JJ, Thaller SR (Eds.), Operative Dictations in Plastic and Reconstructive Surgery. (pp 577-583.) Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG. ISBN 978-3-319-40629-9

Peer review abstracts

Bizic, M. Majstorovic, V. Kojovic, D. Stanojevic, G. Korac, B. Stojanovic, Djordjevic ML. One stage metoidioplasty in female to male transgender patients: the role of genital flaps for urethral reconstruction. Eur. Urol. Suppl. 2009(8)8: 648.

Majstorovic, M. Bizic, V. Kojovic, B. Stojanovic, Z. Krstic, Djordjevic ML. Treatment of proximal hypospadias using extended Snodgrass technique with dorsal dartos flap wrapping. Eur. Urol. Suppl. 2009(8)8:649-650.

Majstorovic, V. Kojovic, M. Bizic, B. Stojanovic, G. Korac, Z. Krstic, Djordjevic ML. Real incidence of penile curvature in hypospadias. Eur. Urol. Suppl. 2009(8)8:650.

Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V, Stanojevic D, Korac G, Stojanovic B, Djordjevic M. One stage metoidioplasty in female to male transgender patients: the role of genital flaps for urethral reconstruction. Eur Urol Suppl 2010;9(2):107(249).

Stojanovic B, Bumbasirevic U, Kravic-Stevovic T, Martinovic T, Bizic M, Kojovic V, Djordjevic M. Microscopic evaluation of tissue remodeling after penile girth enhancement using biodegradable scaffolds. Eur Urol Suppl 2012;11(4):140

Bizic M, Djordjevic ML, Majstorovic M, Kojovic V, Stojanovic B, Korac G, Krstic Z. Repair of failed epispadias presenting in adults. J Sex Med 2012; 9 (Suppl 5): 386.

Bumbasirevic U, Djordjevic ML, Krstic Z, Martinovic T, Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Stojanovic B. Hystochemical outcomes of tissue remodeling after penile girth enhancement using biodegradable scaffolds. J Sex Med 2012; 9 (Suppl 5): 386.

Djordjevic ML, Bizic M, Kojovic V, Stojanovic B, Krstic Z. Repair of adult epispadias after failed surgery in childhood. J Urol Suppl 2013; 189: e312.

Djordjevic ML, Vukadinovic V, Bizic M, Stojanovic B, Djordjevic D, Radojicic Z. Objective long-term evaluation after bladder autoaugmentation with rectus muscle backing. Pediatric Urology Fall Congress 2013, Las Vegas, USA.

Djordjevic ML, Majstorovic M, Bizic M, Stojanovic B, Korac G, Vukadinovic V, Krstic Z. Longitudinal dorsal dartos flap urethral covering in proximal snodgrass hypospadias repair. Pediatric Urology Fall Congress 2013, Las Vegas, USA.

Bumbasirevic U, Kravic T, Martinovic T, Stojanovic B, Djordjevic M. Hystochemical outcomes of tissue remodeling after penile girth enhancement using biodegradable scaffolds. Urology 2013; 82 (3 Supplement 1): S288.

Djordjevic M, Bizic M, Stojanovic B, Krstic Z. Ventral buccal mucosa graft for repair of urethral stricture in failed hypospadias. Urology 2013; 82 (3 Supplement 1): S289.

Bizic M, Stojanovic B, Djordjevic M. Management of the corpora cavernosa remnants after male to female sex reassignment surgery. Urology 2013; 82 (3 Supplement 1): S289.

Kojovic V, Bizic M, Stojanovic B, Vujovic S, Milosevic A, Djordjevic M. Reversal phalloplasty in regretful male to female transsexuals after sex reassignment surgery. J Sex Med 2014;11(Suppl 1):40.

Bizic M, Stojanovic B, Kojovic V, Majstorovic M, Korac G, Djordjevic M. Removal of the corpora cavernosa remnant after male to female sex reassignment surgery. J Sex Med 2014; 11 (Suppl 1): 40.

Djordjevic ML, Majstorovic M, Bizic M, Stojanovic B, Korac G, Vukadinovic V, Radojicic Z, Krstic Z. Longitudinal dorsal dartos flap urethral covering in proximal Snodgrass hypospadias repair. J Sex Med 2014; 11 (Suppl 1): 63.

Stojanovic B, Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Korac G, Djordjevic ML. Development of vulvar lichen sclerosus following male to female penile skin inversion vaginoplasty. J Sex Med 2014; 11 (Suppl 1): 66.

Djordjevic ML, Bumbasirevic M, Bizic M, Stojanovic B, Majstorovic M, Vukadinovic V, Radojicic Z, Krstic Z. Severe penile injuries in children and adolescents: reconstruction modalities and outcomes. J Sex Med 2014; 11 (Suppl 1): 27.

Majstorovic M, Kojovic V, Stojanovic B, Bizic M, Djordjevic M. Non-urethral complications after hypospadias repair. Eur. Urol. Suppl. 2014; 13(7): e1493.

Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Stojanovic B, Djordjevic M. Single stage repair of obliterative anterior urethral strictures using buccal mucosa graft and longitudinal dorsal penile skin flap. Eur. Urol. Suppl. 2014; 13(7): e1572.

Kojovic V, Bizic M, Kojic S, Jocic D, Majstorovic M, Stojanovic B, Djordjevic M. Reversal surgery in regretful male to female transsexuals after sex reassignment surgery. Eur. Urol. Suppl. 2014; 13(7): e1619.

Bizic M, Stanojevic D, Kojovic V, Majstorovic M, Stojanovic B, Djordjevic M. Sigmoid vaginoplasty as a viable surgical option for male to female transsexuals. Eur. Urol. Suppl. 2014; 13(7): e1620.

Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Stojanovic B, Labus LJ, Stanojevic D, Djordjevic ML. Sigmoid vaginoplasty and its impact on psychosocial and sexual life in patients with vaginal agenesis. J Sex Med 2015;12(suppl 3):216–40.

Djordjevic M, Vukadinovic V, Stojanovic B, Bizic M, Radojicic Z, Djordjevic D, Krstic Z. Bladder autoaugmentation: attempt or reality of the neuropathic bladder treatment. Pediatr Nephrol 2015; 30(9): 1580.

Djordjevic M, Bumbasirevic U, Kravic T, Martinovic T, Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Stojanovic B. Microscopic evaluation of tissue remodeling after penile girth enhancement using biodegradable scaffolds. J Urol 2015; 193(4): e633.

Bizic M, Kojovic V, Stojanovic B, Majstorovic M, Djordjevic ML. Urethral reconstruction using genital flaps in female to male transgender patients with total phalloplasty. Eur Urol Suppl 2015; 14(8):e1411.

Stojanovic B, Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V, Djordjevic ML. Ventral buccal mucosa grafting for concomitant curvature correction and urethroplasty in proximal hypospadias repair: a new approach. Eur Urol Suppl 2015; 14(8):e1425.

Stojanovic B, Bizic M, Djordjevic ML. Long-term outcome of dorsal approach in the treatment of congenital ventral penile curvature. Eur Urol Suppl 2016; 15(3):e587.

Djordjevic ML, Bizic M, Stojanovic B, Vukadinovic V, Radojicic Z, Krstic Z. Ventral buccal mucosa grafting for simultaneous curvature repair and urethroplasty in the treatment of proximal hypospadias: a novel technique. Eur Urol Suppl 2016; 15(3):e588.

Djordjevic ML, Bizic M, Kojovic V, Stojanovic B, Majstorovic M, Labus Lj, Stanojevic D. Sigmoid vaginoplasty and its impact on psychosocial and sexual life in patients with vaginal agenesis. J Urol 2016; 195(Supplement 4): e633.

Bizic M, Stojanovic B, Kojovic V, Majstorovic M, Djordjevic ML. Genital skin flaps as a viable option for urethral reconstruction in female to male transgender patients with total phalloplasty. J Sex Med 2016;13(5 Suppl 2):S106.

Djordjevic ML, Kojovic V, Stojanovic B, Bizic M, Majstorovic M. Non-urethral complications following hypospadias repair. J Sex Med 2016;13(5 Suppl 2):S126-127.

Stojanovic B, Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Korac G, Vujovic S, Markovic-Zigic D, Duisin D, Barisic J, Djordjevic ML. Penile prosthesis implantation in female-to-male transsexuals with total phalloplasty. WPATH Symposium 2016, Amsterdam, NL.

Bizic M, Stojanovic B, Duisin D, Vujovic S, Djordjevic ML. One-stage gender reassignment surgery in female-to-male transsexual patients as viable surgical procedure. WPATH Symposium 2016, Amsterdam, NL.

Kojovic V, Bizic M, Stojanovic B, Duisin D, Vujovic S, Djordjevic ML. Lichen sclerosus of the vulva after male to female “penile inversion” vaginoplasty. WPATH Symposium 2016, Amsterdam, NL.