Српски | Srpski | English

Др Весна Митић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Педијатрија
  • СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Неурологија
  • СЛУЖБА: Неурологија
  • ТЕЛЕФОН: + 381 11 2060 696
  • ФАКС: + 381 11 2684 672
  • EMAIL: vesna.mitic@udk.bg.ac.rs

Vesna Mitic_MG_6542Друга специјализација: Клиничка неурофизиологија и епилептологија

Област делатности: Епилептологија

Научно-истраживачка делатност: Епилептологија

Чланство у струковним организацијама:
1. Српско лекарско друштво
2. Национална лига за борбу против епилепсије
3. Интернационална лига за борбу против епилепсије (International League Against Epilepsy-ILAE)

Биографија:
Едукација:
Медицински факултет, Универзитет у Нишу, Србија, 1987
Специјалиста педијатрије, Медицински факултет, Београд, 1996
Специјалиста Клиничке неурофизиологије и епилептологије, Београд 2011
Академски специјалиста из Неурологије, Београд 2011
Усавршавања:
Студијски боравак: Children Memorial Hospital, Chicago, USA, 2007
Међународне конференције, семинари и курсеви у организацији Интернационалне лиге за борбу против епилепсије (International League Against Epilepsy-ILAE)
Аутор је монографије са насловом “Прогноза хипоксично-исхемијске енцефалопатије новорођенчади”, Задужбина Андрејевић, Београд, 2012
Аутор и коатор је у 60 радова штампаних у домаћим часописима или презентованих на међународним и домаћим конгресима и симпозијумима, углавном из области епилептологије.

Објављени радови (део):
1. Митић В, Чутурило Г, Новаковић И, Димитријевић Н, Дамјановић Т, Димитријевић А, Добричић В, Костић В, Радловић Н. Epilepsy in a child with Wolf-Hirschhorn syndrome. Srp Arh Celok Lek 2011; 139 (11-12):795-99.
2. Митић В, Богићевић Д, Димитријевић Н, Николић Д, Čuturilo G. Clinical characteristics and etiology of epilepsy during first year. Epilepsia 2009; 50: 245-5. (Meeting abstract)
3. Митић В, Димитријевић Н, Сајић С, Секуловић Г. Status epilepticus in children. Epilepsia 2004; 45 (Suppl. 3):199-9. (Meeting abstract)
4. Димитријевић Н, Богицевић Д, Николић Д, Митић В, Вуњак Н, Рсовац S. Резистентни конвулзивни епилептицки статус у децјем узрасту Срп арх за целок лек , Suppl. 1 2004; 86-8.
5. Митић В, Димитријевић Н, Тодоровић-Грујић Т. Remote symptomatic status epilepticus in children. Final program and abstracts book -8 th Mediterranean epilepsy conference, 2004;58-9.
6 .В Митић, Н. Димитријевић, С. Недовић, Кос Р. Perinatal brain damage as a cause of West syndrome Book of abstracts -8 th Prague International Symposium of Child Neurology, Prague, 2003; 51.
7. Митић В, Димитријевић Н, Кос Р, Богицевић Д, Николић Д. Clinical and electroencephalographic characteristics of West syndrome. Epilepsia 2002; 43(Suppl 8): 189 -90. (Meeting abstract)