Српски | Srpski | English

Прим. Др Сци. Мед. Драгана Вујовић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Дечја хирургија
  • СЛУЖБА: Неонатална хирургија
  • ТЕЛЕФОН: + 381 11 2060 740
  • ФАКС: + 381 11 2684 672
  • EMAIL: dragana.vujovic@udk.bg.ac.rs

Dragana-Vujovic Област делатности: неонатална хирургија Завршен Медицински факултет Универзитета у Приштини.

Специјализација из дечје хирургије завршена на Универзитетској дечјој клиници.

Објављени радови:

1. Сретеновић А, Перишић В, Крстић З, Вујовић Д, Павићевић П, Станисављевић Д, Радевић Б: Warren shunt combined with partial splenectomy in children with extrahepatic portal hypertension, massive splenomegaly and severe hypersplenism. Accept for publication in the Surgery Today, february 2012
2 Стојшић З, Брасанац Д, Кокаи Г, Вујовић Д, Живановић Д, Боричић И, Бачетић Д: Intestinal intussusception due to a pyogenic granuloma. Turk J Pediatr 2008, 50: 600-603.
3 А Сретеновић, В Перишић, А Симић, Д Вујовић, М Костић, П Пешко, З. Крстић. Gastroesophageal reflux in infants and children, Acta Chir Iug 2008; LV (1):47-53.
4 Сретеновић А, Крстић З, Вујовић Д, Павићевић П, Јанић Н: Cistični mezenhimalni hamartom jetre kod dvogodišnjeg deteta: Acta Chirurgica Iugoslavica, 2010 57(2) ; 103-105.
5 Јешић М, Јешић М, Маглајлић С, Лукач М, Синдјић С, Вујовић Д, Грковић С: Initial antibiotic therapy of neonatal sepsis. Srp Arh Celok Lek, 2004; 132 (1): 49-53.
6 Лукач М, Синђић С, Крстић З, Љубић А, Смољанић З, Павићевић П, Маглајлић С, Вујовић Д, Лукач Р: Surgical management of developmental lung anomalies. Srp Arh Celok Lek, 2004; 132(1): 77-81.
7 Маглајлић С, Јесић М, Нецић С, Лукач М, Синдјић С, Јесић М, Вујовић Д: Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of the neonate. Srp Arh Celok Lek, 2004; 132 (1): 97-100.
8. Синђић-Антуновић С, Лукач М, Вујовић Д, Симић Д: Holestaza kod hirurških bolesnika neonatalnog uzrasta na dugotrajnoj totalnoj parenteralnoj ishrani. Hrana i ishrana, 2008; 49: 37-39.
9. Лукач М, Синђић С, Вујовић Д, Лукач Р: Пренатална дијагностика и клинички исход уродјених аномалија грудног коша. Клинички семинари 2006, 2007, 43-49.
10. Лукач М, Синдјић С, Вујовић Д, Маглајлић С, Љубић А, Петковић М: Исход лечења аномалија предњег трбушног зида-наша искуства. Клинички семинари 2007, 2008: 85-89.
11. Крстајић Т, Вујовић Д, Јанић Д, Синдјић С, Јешић М, Лукач М, Маглајлић С: Конгенитални неуробластом. 6. Конгрес перинаталне медицине са међународним учешћем, Београд, 18-20 мај, 2007, Зборник радова: 155.
12. Сретеновић А, Крстић З, Вујовић Д, Јовановић Б, Пејановић Ј, Симић Д: Повреде јетре у дечјем узрасту. Домаћи курс прве категорије, 10. Март 2011, Ниш, Зборник предавања 47-51.
13. Сретеновић А, Радевић Б, Перишић В, Вујовић Д, Драговић С. Management of extrahepatic portal hypertension in children. 26 th Congress of the Greek Association of Pediatric Surgeons, 16-18 September 2005. Abstract book; 119.
14. Сретеновић А, Радевић Б, Перишић В, Вујовић Д, Драговић С. Management of extrahepatic portal hypertension in children. 20th Congress of Asian Association of Pediatric Surgeons, 12-15 November 2006, New Delhi, India.
15. Синђић-Антуновић С, Крстић З, Маглајлић С, Миковић Ж, Филимоновић Д, Лукач М, Вујовић Д: Перинатални третман уродјених аномалија уротракта. XXI Симпозијум секција за перинаталну медицину СЛД са медјународним учешћем , Београд 1-2 децембар 2006. Зборник радова:155-156.
16. Синђић-Антуновић С., Лукач М, Вујовић Д, Симић Д: Холестаза код хируршких болесника неонаталног узраста на дуготрајној тоталној парентералној исхрани. 11. Конгрес о исхрани са међународним учешћем, Београд 15-18 октобар 2008, Изводи радова 130-131.
17. Синђјић-Антуновић С, Шкорић Д, Јешић М, Лукач, М, Вујовић Д, Крстић З, Маглајлић С: Kasabach-Merritt syndome: a state of alarming consumptive coagulopathy. 15th International meeting Danubian league against Thrombosis and haemorrhagic disorders, Belgrade, Serbia, May 14-16,2009, Abstract Book, 44.
18. Лукач М, Љубић А, Синђић-Антуновић С, Вујовић Д, Маглајлић С, Крстић З, Дуканац-Стаменковић Ј, Тадић Ј, Чутурило Г, Плећаш Т: Пренатална дијагноза и исход лечења абдоминалних аномалија.1.Конгрес дечјих хирурга Србије са међународним учешћем, Београд, Србија, Април 22-24, 2010, Књига сажетака, 76.
19. Синђић-Антуновић С, Лукач М, Вујовић Д, Крстић З: Абнормалности ентеричког нервног система као узрок примарне интестиналне псеудо-опструкције. 1.Конгрес дечјих хирурга Србије са међународним учешћем, Београд, Србија, Април 22-24, 2010, Књига сажетака, 79-80.
20. Сретеновић А, Перишић В, Крстић З, Вујовић Д, Павицевић П, Радевић Б: Warren šant и парцијална ресекција слезине код деце са екстрахепатичном портном хипертензијом, спленомегалијом и хиперспленизмом. 1.Конгрес дечјих хирурга Србије са међународним учешћем, Београд, Србија, Април 22-24, 2010, Књига сажетака, 138.
21. Сретеновић А, Перишић В, Крстић З, Вујовић Д: Реторативна проктоколектомија с илеалним паучем код деце са улцерозним колитисом и фамилијарном аденоматозном полипозом. 1.Конгрес дечјих хирурга Србије са међународним учешћем, Београд, Србија, Април 22-24, 2010, Књига сажетака, 143.
22. Вујовић Д, Синђић-Антуновић С, Сретеновић А, Лукач М: Unusual case of right diaphragmatic hernia associated with thoracoschisis and liver protursion.The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, Granada, May 2010, Book of Abstracts: 185.
23. Лукач М, Вујовић Д, Синђић-Антуновић С, Маглајлић С, Петронић И, Plecas T: Multiple intestinal atresias-additional cases of extremely rare hereditary form of this disease. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, Granada, May 2010, Book of Abstracts: 354.
24. Лукач М, Вујовић Д, Синђић С, Крстајић Т, Маглајлић С, Скендер М, Ристовски Н, Лазић Т, Plecas T: Neonatal appendicitis- one more threat for the preterm infant. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, Granada, May 2010, Book of Abstracts: 386.
25. Лукач М, Крстић З , Синђић-Антуновић С, Вујовић Д , Петронић И, Плецас Т: Urologic injuries associated with posteriar sagital anorectoplasty repair of anorectal malformations in male patients. 7th Biannual international symposium of coloproctology, Belgrade, 7-9 october 2010. Abstract book: 49.
26. Синђић-Антуновић С, Лукач М, Вујовић Д, Крстић З:Primary intestinal pseudo obstruction due to enteric nervous system abnormalities. 7th Biannual international symposium of coloproctology, Belgrade, 7-9 october 2010. Abstract book: 51.
27. Сретеновић А, Крстић З, Вујовић Д, Павићевић П, Симић Д: Warren schunt combined with partial resection of the spleen in children with extrahepatic portal hypertension, massive splenomegaly and severe hypersplenism. 12th European congress of Pediatric surgery, Barcelona, 15-18 june 2011, Book of abstracts: 115.
28. Синђић Антуновић С, Сретеновић А, Лукач М, Вујовић Д, Опачић Д, Голубовић З: Pediatric gastroesophageal reflux surgery- indication and frequency. Updates in pediatric surgery: controversis and advances. Wofaps annual meeting, Tuzla, 22-25. septembar 2011, Book of abstracts: 90.
29. Сретеновић А, Вујовић Д, Крстић З, Перишић В: Restorative proctocolectomy with ileal pouch-anal anastomosis in children with ulcerative colitis. Updates in pediatric surgery: controversis and advances. Wofaps annual meeting, Tuzla, 22-25. septembar 2011, Book of abstracts: 199.
30. Сретеновић А, Перишић В, Крстић З, Вујовић Д, Радевић Б. Partial splenectomy and shunt surgery in children with extrahepatic portal hypertension, massive splenomegaly and severe hypersplenism. Други конгрес гастроентеролога Србије са медјународним учешћем,Београд, октобар 2011.Archives of Gastroenterohepatology : 114.
31. Сретеновић А, Перишић В, Крстић З, Вујовић Д, Павићевић П, Вукадиновић В: Distal spleno-renal shunt and partial resection of the spleen in children with extrahepatic portal vein obstruction, massive splenomegaly and severe hypersplenism. 41st International Symposium of Pediatric Surgery, Obergugl, 16-18 April 2012
32. Сретеновић А, Кораћ Г, Смољанић Ж, Вујовић Д, Костић М, Крстић З. Конзервативно лечење хипертрофичне стенозе пилоруса. III конгрес педијатара Сбије и Црне Горе са међународним учешћем, Херцег нови 2002; 544
33. Сретеновић А, Перишић В, Радевић Б, Вујовић Д, Костић М, Петровић М, Крстић З. Шант хирургија, метод дефинитивног лечења портне хипертензије у деце. III конгрес педијатара Сбије и Црне Горе са медјународним учешћем, Херцег нови 2002; 567
34. Синђић-Антуновић С, Крстајић Т, Маглајлић С, Лукач М, Вујовић Д, Јешић М: Порођајне повреде и принципи њиховог лечења. Дани Универзитетске дечје клинике у Београду, 22-23 окт, Резимеи ,30.
35. Крстајић Т, Јешић М, Лукач М, Синђић С, Вујовић Д, Лабан С, Маглајлић С:Стафилококне инфекције новорођенчета. Педијатријски дани Србије и Црне Горе. Ниш, 28-30 септембар 2005, Зборник радова:76.
36. Сретеновић А, Радевић Б, Перишић В, Живановић Д, Вујовић Д, Крстић З. Декомпресивни шантови у лечењу прехепатичне портне хипертензије код деце. IV конгрес педијатара Србије и Црне Горе са медјународним учешћем, Београд, 1- 4.октобар 2006. Зборник сажетака; 265.
37. Сретеновић А, Перишић В, Крстић З, Живановић Д, Вујовић Д. Савремени принципи хируршког лечења инфламаторних болести црева у дечијем узрасту. IV конгрес педијатара Србије и Црне Горе са медјународним учешћем, Београд, 1- 4. октобар 2006. Зборник сажетака; 260.
38. Синђић-Антуновић С, Лукач М, Вујовић Д: Синдром примарне интестиналне псеудоопструкције. Дани Универзитетске дечје клинике у Београду, 30-31 окт, 2008, Резимеи, 26.