Српски | Srpski | English

Др Ирена Симић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Анестезиологија са реанимацијом
  • СЛУЖБА: Анестезија и интензивнa терапијa
  • ФАКС: + 381 11 2684672
  • EMAIL: irena.simic@udk.bg.ac.rs

silueta_zenskaУжа специјалност: Педијатријска анестезија

Област делатности (интересовања): Регионална анестезија, терапија бола

Биографија:

Образовање
• Средње: Осма београдска гимназија
• Високо: Медицински факултет Универзитета у Београду
(дипломирала 02.10.2000. са општим успехом 9,25)
• Положила стручни испит за доктора медицине 29.10.2001. године
• Специјализација: Анестезиологија са реаниматологијом
(положила специјалистички испит 27.02.2006. на ВМА)
• Звање: Лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

Специјализација
• На основу решења Министарства здравља и заштите животне околине број 153-06-15/2002-02 од 15.01.2002. године одобрена специјализација из анестезиологије са реаниматологијом;
• На основу одлуке Медицинског факултета Универзитета у Београду број 02-АР-10 од 01.04.2002. године одобрен је упис на специјализацију на Медицинском факултету у Београду почев од 01.04.2002. године;
• Специјализацију наставила од 01.10.2002. год. на Клиници за анестезиологију и интензивну терапију Војномедицинске академије, где је и положила специјалистички испит.

Професионално искуство
• На Универзитетској дечјој клиници у Београду у служби анестезиологије са реаниматологијом провела период од 01.02.2001. године до 30.09.2002. године;
• Од 01.10.2002. године до 27.02.2006. године на Клиници за анестезиологију и интензивну терапију Војномедицинске академије;
• Од 21.05.2004. године до 14.06.2007. године у Градском заводу за хитну медицинску помоћ у Београду;
• Од 15.06.2007. године до 31.05.2010. године у Институту за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић”;
• Од 01.06.2010. године до 30.08.2012. године у Институту за ортопедско-хируршке болести “Бањица”;
• Од 01.09.2012. године до данас на Универзитетској дечјој клиници у Београду.
Аутор више стручних радова и публикација.
Предавач на многим стручним скуповима и радионицама

Стручно усавршавање
• Едукација у Клагенфурту за употребу ултразвука у регионалној анестезији као и у обезбеђивању венског пута;
• Завршна година специјалистичких академских студија из области ендокринологије.
• Едукација планирана у новембру ове године, у Немачкој, из терапије бола.

Уже поље рада

Примена техника регионалне анестезије као самосталне врсте анестезије, погодних за амбулантну хирургију, код педијатријских и адултних пацијената.

Примена техника регионалне анестезије у склопу опште анестезије са циљем остваривања што квалитетније периоперативне обезбољености пацијента, код педијатријских и адултних пацијената.

Терапија бола код педијатријских и адултних пацијената.

Примена ултразвука у извођењу техника регионалне анестезије и обезбеђивању венског пута код педијатријских и адултних пацијената.