Српски | Srpski | English

Др Петар Салевић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Лекар на специјализацији
  • СЛУЖБА: Едукације
  • ТЕЛЕФОН: 011/2060641;
    011/2060646

Petar-Salevic_MG_5638Област делатности: Општа педијатрија, неонатологија, неонатална интензивна нега, педијатријска интензивна нега

Научно истраживачка делатност: Педијатријска нефрологија, молекуларнамедицина, неонатологија

Рођен 30.05.1987. године у Чачку, где је завршио основну и средњу школу.
Медицински факултет Универзитета у Београду уписао 2006., а завршио јуна2012. године са просечном оценом 9,37. Године 2012. Уписао докторске студије из области Молекуларне медицине.У периоду од децембра 2012. до марта 2014. радио на научном пројекату Министарства за науку и технолошки развој: Улога биомаркера у раном откривању оштећења бубрега и праћењу терапијског одговора код деце – руководилац Проф. др Амира Пецо – Антић.Од 2014. године ради на Универзитетској дечјој клиници у Београду.

Објављени радови:
1. Growth in children with chronic kidney disease – thirteen-year follow-up study. J Nephrol, epub ahead of print, doi: 10.1007/s40620-014-0094-8
2. Salević P, Mitrović D, Janković R. Pleuralna efuzija na autopsiji. Materia Medica: 2012; 28(2): 655.
3. P. Salevic, I. Savic, D. Mitrovic, J. Markovic- Lipkovski.Causes of death of psychiatric patients: An autopsy study. 24thEuropean Congress of Pathology. Abstract book: 2012; 75.