Српски | Srpski | English

Проф. др Зоран Крстић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Дечја хирургија
  • СЛУЖБА: Урологија
  • ТЕЛЕФОН: +381 11 2060784
  • ФАКС: + 381 11 2684 672
  • EMAIL: zoran.krstic@udk.bg.ac.rs

Zoran-KrsticУжа специјалност (субспецијализација): Дечја урологија

Област делатности (интересовања):
Дечја урологија, дечја хирургија, неурогена бешика (континентне везикостомије), обољења (стања) сексуалне диференцијације, трансплантација солидиних органа, пренатална дијагностика

Наставно звање: Редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, катедра хирургије

Руководећа функција: Шеф одељења урологије

Чланство у струковним организацијама (асоцијацијама):

Члан BAPS-e (1997), ESPU (1997), EUPSA (2004) Од 2004.-2010. модератор за дечју хирургију Педијатријске школе Србије. Члан Секције за дечју хирургију и урологију СЛД, члан председништва 1997-1999, председник секције за дечју хирургију СЛД од 2009.

Научно-истраживачка делатност (Област научноистраживачког рада): Дечја урологија, дечја хирургија

Кратка биографија :

У библиографији др Крстића је наведено око 250 референци, од чега је 20 штампано у целини у часописима који су индексирани у Current Contents-u. Написао је и 2 ауторске књиге, као и 19 поглавља у монографијама, од којих је најзначајније поглавље и књизи:: Willital et al: Atlas of childrens surgery. PABST, 359-363, 2005.

У SCI се до сада могу наћи цитати 66 његових радова.

Др Крстић је објавио две нове оперативне технике (препуцијумска континентна везикостомија и проксимална уретероцистопластика, које су од рецензената (J.Urol односно Brit.J Urol) оцењене као ингениозна решења проблема, и које су до сада цитиране у 5 стандардних амeричких уџбеника. Осим тога, објавио је и модификовану оперативну технику орхиопексије (Ped Surg International).

Сарадник у два пројекта републичке заједнице Србије, а од 1996-2000 и носилац пројекта под називом “Значај ране дијагностике и хируршко лечење интерсексуалних стања код деце”.

Као званични консултант у више болница (Подгорица, Скопље, Краљево, Нови Пазар, Приштина, Ћуприја, Пожаревац) допринео је увођењу нових оперативних техника у ове болнице.

Био је, или је сада, члан уређивачког одбора следећих часописа: Српски архив, Материа медика и Тимочку гласник.
Усавршавао се у више водећих европских болница: Уролошка клиника”Johannes Gutenberg” Mainz, Guy’s Hospital i Hospital for sick children, London, Hopital Debrousse u Lionu, Huddinge Hospital u Stokholmu.

Члан Медицинске Академије СЛД од 2010.

Објављени радови (публикације):

1. Крстић ЗД, Живковић С: URETHRAL PROLAPSE AND VESTIBULAR FISTULA. Pediatric surgery international, 9 (7), 529-530, 1994.
2. Крстић ЗД: MODIFIED ORCHIOPEXY: “A REAL DARTOS POCKET”. Eur J Ped Surg, 5, 106-109, 1995.
3. Крстић ЗД, Перовић С, Радмановић С, Нецић С, Смољанић Ж: SURGICAL TREATMENT OF INTERSEX DISORDERS. J Ped Surg, 30, 9, 1273-1281, 1995.
4. Крстић ЗД: PREPUTIAL CONTINENT VESICOSTOMY. A NEW TECHNIQUE. A PRELIMINARY REPORT. J Urol, 154, 3, september, 1160-61, 1995.