Српски | Srpski | English

Проф. др Ида Јовановић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Педијатрија
  • СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Кардиологија
  • СЛУЖБА: Кардиологија
  • ТЕЛЕФОН: + 381 11 2060 717
  • ФАКС: + 381 11 2684 672
  • EMAIL: ida.jovanovic@udk.bg.ac.rs

Ужа специјалност: Кардиологија

Област делатности: Педијатријска кардиологија, ехокардиографија, фетална кардиологија, одрасли са урођеним срчаним манама

Наставно звање: Редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, катедра педијатрије

Руководећа функција: Шеф службе за кардиологију

Чланство у струковним организацијама:
1. Члан Српског лекарског друштва
2. Претходни председник Југословенског удружења за ехокардиографију
3. Члан Европског удружења кардиолога
4. Члан Европског удружења за ехокардиографију
5. Члан Европског удружења педијатаријских кардиолога
6. The International Council on Medical and Care Compunetics7
7. Члан Удружења кардиолога Србије и председништва
8. Члан Удружења за ехокардиографију Србије
9. Члан Удружења педијатара Србије и председништва
10. Члан кардиолошке секције Српског лекарског друштва
11. Члан Педијатријске секције Српског лекарског друштва

Научно-истраживачка делатност: Модерне ехокардиографске технике (методе ткивног Допплера и 3D ехокардиографија), фетална ехокардиографија

Биографија:
Рођена је у Београду, где је завршила основну школу и гимназију, са наградом “Вук Стефановић Караџић”. Медицински факултет у Београду је завршила 1979. године, са просечном оценом 9.44. Од 1980. године запослена на Универзитетској дечјој клиници и од самог почетка рада се определила за област дечје кардиологије. Магистарски рад из педијатријске кардиологије је одбранила 1985. Специјалистички испит из Педијатрије је положила 1987. године, а 1993. одбранила докторску тезу под насловом “Могућности Допплер ехокардиографије у хемодинамској квантификацији вентрикуларног септалног дефекта”. Интензивно се бавила свим областима дечје кардиологије. Пионир је у увођењу Феталне ехокардиографије у Србију и модерних техника ехокардиографије у педијатријску кардиологију. Предавач је на 11 курсева додипломске и последипломске наставе на Медицинском факултету и едукативним курсевима. Један је од оснивача и први председник Југословенског удружења за ехокардиографију. Током рада је била на специјализацијама ван земље, и то у Енглеској, САД и Јапану. Добитник је бројних награда, од којих се издвајају: Октобарска награда града Београда за студентски рад, Повеља Српског лекарског друштва, Награда Удружења Кардиолога Србије за изузетне резултате и допринос на пољу Кардиологије и Награда за животно дело Друштва лекара републике Српске. Од 2001. до 2009. године је била директор педијатрије, а од 2009. године је генерални директор Универзитетске дечје клинике.

Објављени радови:

Радови у часопису који је индексиран у Current Contents-u (CC) или у Science Citation Index-у (SCI):
1. Пецо-Антић А, Поповић-Роловић М, Јовановић И, Јовановић О, Костић М, Манчић Ј. Echocardiographic Evaluation of the Acute Effect of hemodialysis on Cardiac Size and Function in Children with End-Stage Renal Disease. Periodicum Biologorum 1988; 90: 565- 568.
2. Јовановић И, Парезановић В, Љубић А, Станковић З, Јововић Љ, Ђукић М. Cardiac wall motion velocities in normal fetuses evaluated by Doppler myocardial imaging. Fetal Diagn Ther 1998; 13(Suppl.1): 161-7.
3. Градинац С, Јовановић И, Ђукић М, Херцог Дј, Јововић Љ, Кокаи Г, Стајевић М, Симеуновић С. Partial left ventriculectomy in a two-year-old girl with dilated cardiomyopathy. J Heart Lung Transplant 1999; 18(4):381-3. Erratum in: J Heart Lung Transplant 1999; 18(6):610.
4. Ристић А, Сеферовић П, Љубић А, Јовановић И, Ристић Г, Pankuweit S. Pericardial disease in pregnancy Hertz 2003; 28 Nr3: 209-215,
5. Вукомановић В, Стајевић М, Јовановић И, Косутић Ј, Сехић И, Миловановић В, Echocardiographic analysis of the subtypes of right ventricular restrictive physiology in surgically treated patients with tetralogy of Fallot, Cardiology in the Young (2006), 16 : 549-555.
6. Бајчетић М, Николић Кокић А, Ђукић М, Косутић Ј, Митровић Ј, Мијалковић Д, Јовановић И, Симеуновић С, Спасић М, Самардзић Р. Effects of Carvedilol on Left Ventricular Function and Oxidative Stress in Infants and Children with Idiopathic Dilated Cardiomyopathy: A 12-Month, Two-Center, Open-Label Study. Clinical Therapeutics 2008; 30 (4): 702-14.
7. Чутурило Г, Јовановић И, Вукомановић Г, Ђукић М, Стефановић И, Атансковић-Марковић М. Prenatal Growth Retardation, Microcephaly, and Eye Coloboma in Infant with Multiple Congenital Anomalies: Further Delineation of Presumed New Dysmorphic Syndrome, Birth Defects Research (Part A), 2008; 82:166-168.
8. Чутурило Г, Дракулић Д, Стевановић М, Јовановић И, Ђукић М, Милетић-Грковић С, Атанасковић-Марковић М. A rare association of interrupted aortic arch type C and microdeletion 22q11.2, Eur J Pediatr 2008; 167:1195-1198
9. Шобиц-Шарановиц Д, Павловић С, Јовановић И, Стефановић И, Артико В, Ђукић М, Обрадовић В. Evaluation of myocardial perfusion and function by gated single-photon emission computed tomography technetium-99m ethoxyisobutylisonitrile in children and adolescents with severe congenital heart disease. Nuclear medicine communications 2010; 31 (1):12-21
10. Миковић З, Караџов Н, Јовановић И, Милић В, Томовић Б, Егиц А, Лукић Г, Драговић. Developmental delay associated with normal thyroidal function and long-term amiodarone therapy during fetal and neonatal life. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY 2010; 64 (6):396-398
Радови у часопису који је укључен у базу података MEDLINE:
1. Јовановић И, Церанић Љ, Симеуновић С, Цветковић П., Cardiotoxic effect of anthracycline antibiotics, Bilt Hematol Transfuz. 1983; 11(2-3):51-7.
2. Јовановић И, Костић В, Церанић Љ, Ковацевић М., Mitral valve prolapse and cerebral ischemia, Srp Arh Celok Lek. 1984 Feb;112(2):215-21.
3. Стојнић Б, Аницић С, Јовановић И, Прцовић М, Стефановић М., Asymmetrical septal hypertrophy in patients with Friedreich’s ataxia, Srp Arh Celok Lek. 1985 Jan;113(1):81-90.
4. Пецо-Антић А, Настић-Мирић Д, Поповић-Роловић М, Адања Г, Парезановић В, Париовић В, Јовановић И, Костић М, Јовановић О, Крушчић Д., The effect of hemodialysis on endothelin-1 plasma levels in children with terminal renal insufficiency, Srp Arh Celok Lek. 1996;124 Suppl 1:92-4.
5. Пејчић Љ, Јовановић И, Пецо-Антић А, Ђеранић Љ, Парезановић В. Echocardiographic evaluation of left ventricular size and function in children with arterial hypertension on hemodialysis, Srp Arh Celok Lek. 1996;124 Suppl 1:96-8.
6. Пејчић И, Пецо-Антић А, Парезановић В, Поповић-Роловић М, Костић М, Стојанов В, Јовановић И, Јовановић О, Крушчић Д., Continuous blood pressure monitoring over a 24-hour period in children with terminal renal failure treated with hemodialysis, Srp Arh Celok Lek. 1996;124 Suppl 1:94-6.
7. Пејчић И, Пецо-Антић А, Јовановић И, Костић М. Continuous ambulatory monitoring of blood pressure and the left ventricular mass index in children with renal diseases, Srp Arh Celok Lek. 2003 Jul-Aug;131(7-8):300-5.
8. Јовановић И, Парезановић В, Илић С, Херцог Д, Вучићевић М, Ђукић М, Вулићевућ И, Брајковић З, Вукомановић Г, Илисић Т, Мимић Б, Милинцић З, Симеуновић С., Results of treatment of cyanotic heart defects in children, Srp Arh Celok Lek. 2004 Oct;132 Suppl 1:9-13.
9. Илић С, Вуковић И, Херцог Д, Вуцићевић М, Парезановић В, Вукомановић Г, Ђукић М, Јовановић И, Симеуновић С, Лацковић В, Тодоровић В.,ISurgery for coarctation of the aorta in infants younger than three months,1: Srp Arh Celok Lek. 2004 Oct;132 Suppl 1:27-33.
10.Чутурило Г, Стефановић И, Јовановић И, Милетић-Грковић С, Новаковић И. Mowat-Wilson syndrome–a case report]. Srp Arh Celok Lek. 2009; 137 (7- 8): 426-9.