Српски | Srpski | English

Проф. др Силвија Сајић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Педијатрија
  • СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Ендокринилогија
  • СЛУЖБА: Ендокринологија
  • ТЕЛЕФОН: + 381 11 2060703
  • ФАКС: + 381 11 2684672
  • EMAIL: silvija.sajic@udk.bg.ac.rs

Silvija Sajic_MG_6510Ужa специјалност: Ендокринолог

Област делатности: Педијатријска ендокринологија и ауксологија

Наставно звање: Ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, катедра педијатријe

Руководећа функција: Шеф ендокринолошког одељења

Чланство у струковним организацијама:
1. СЛД (Српско лекарско друштво) од 1981.
2. ISPAD (Интернационално друштво за педијатријски и адолесцентни дијабетес) од 2001.
3. EASD (Eвропска асоцијаццја за дијабетес) од 2001. године

Научно-истраживачка делатност: Педијатријска ендокринологија

Биографија:
Рођена 1955. г. уписала Медицински факултет 1974. г., завршила 1980. г. са просечном оценом 9,70,. Запослена на Универзитетској дечјој клиници у Београду од 1981. г. као клинички лекар,а специјалистички испит из педијатрије положила 1987. г. са одличним успехом. Од 2001. г. обавља посао шефа дијабетолошког одсека, а од 2002. г. је шеф ендокринолошког одељења, до данас. У звање асистента из предмета Педијатрија, Катедра педијатрије, Медицински факултет у Београду, изабрана је децембра 1991. г, а реизабрана новембра 1995. г, а у звање доцента јуна 1998. г. Реизабрана 2003. Ванредни професор од 2007. Магистарски рад: ” Хемоглобин А1 у деце оболеле од инсулин зависног дијабетеса ” на Медицинском факултету у Београду одбранила 1986. г. Докторску дисертацију “Епидемиолошке и клиничке карактеристике дијабетеса предшколског узраста” одбранила је 1997. г. на Медицинском факултету у Београду. Субспецијалистички рад из ендокринологије: “Клиничке посебности дијабетеса раног узраста” одбранила је 2002. године на Медицинском факултету у Београду. Маја 1989. г. је била на седмодневној едукацији у школи посвећеној аукслошким проблемима у деце у организацији Каролинског института у Штокхолму .Активно учествује у раду домаћих и интернационалних конгреса из ендокринологије и дијабетологије, као и ауксологије. Предавач је и члан Научног одбора, на Првом српском конгресу о шећерној болести, са међународним учешћем, у Београду, 2009, као и на Првом српском конгресу о болестима штитасте жлезде, на Златибору, где је такође предавач и члан Научног одбора,2010. Један је од оснивача едукативног Кампа за децу оболелу под шећерне болести, у периоду од 2000-2007. Члан је Наставно научног већа Медицинског факултета у Београду, за период 2006-2009, као и члан Комисије за праћење научноистраживачког развоја Медицинског факултета при Научном већу за исти период, 2006-2009.

Објављени радови:

Рад у часопису који је индексиран у CC или SCI:
1. Шипетић С..Влајинац Х., Коцев Н.Сајић С.: The Belgrade childhood diabetes study:prenataland social associations for type 1 diabetes; Blackwell Publishing ltd. Pediatric and Perinatal Epidemiology 2004,18, 33-39.
2. Шипетић С.,Влајинац Х.,Коцев Н.,Бјекић М.,Сајић С.:Early infant diet and risk of type 1 diabetes mellitus in Belgrade children; Nutrition21,2005.,474-479.
3. Влајинац Х.,Шипетић С.,Маринковић Ј., Бјекић М.,.Кочев Н., Сајић С.: The Belgradechildhood diabetes study-comparison of children with Type 1 diabetes with their siblings; Journal Compilation 2006 Blackwell Publishing Ltd. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 20,238-243.
4. Шипетић С.,Влајинац Х., Маринковић Ј., Кочев Н., Бјекић М., Ратков И., Сајић С.: Stressful life events and psychological dysfunctions before the onset of Type 1 diabetes mellitus ; Journal of pediatric endocrinology and Metabolism 2007, 20, 527-534.
5. Јешић МД., Сајић С., Јешић М.,Маринга М., Мицић Д., Нецић С.: A case of new mutation in maturity-onset diabetes of the young type 3 ( MODY3 ) responsive tio a low dose of sulphonylurea ; Diabetes research and clinical practice 8r, 2008,e1-e3.
6. Јешић М., Јешић МД., Маглајлиц С., Сајић С., Нецић С.: Successful sulfonylurea treatment of a neonate with neionatal diabetes mellitus due to a nww KCNJ11 mutation ; Diabetes research and clinical practice xxx ( 2010) e1-e3.

Рад у часопису који је укључен у базу података MEDLINE:
1. Кош Р.,Међо Б.,Грковић С., Никиолић Д., Сајић С., ИлићЈ.: Камптомелична дисплазија-приказ случаја, уписан под бројем 9-06., у штампи за Српски архив за целокупно лекарство, свеска 5,6
2. Марина Ђ. ,Сајић С.: Лингвална тиреоидеа, уписан под бројем 11-о6 ,у штамшпи за Српски архив за целокупно лекарство,свеска 3,4
3. Матејић М., Јешић М., Сајић С.,Маглајлић С., Нецић С.,Бојић В.,: Некласична конгенитална адренална хиперплазија узрокована дефицитом 21-хидроксилазе.Српски архив,Истраживачка и клиничка искуства у дечјој медицини поводом осамдесет година од оснивања УДК у Београду, октобар 2004. Суплемент 1, стр.106-108.
4. Нецић С.,Јокановић Р.,Никезић М.,Радмановић С.,Сајић С.:Прилог ранијем постављању дијагнозе дијабетес мелитуса код деце;Српски архив, 1988., 116, стр.265-272.
5. Нецић С.,Никезић М.,Сајић С., Радмановић С.:Лечење нестабилног дијабетес мелитуса у деце и адолесцената инсулином уз помоћ полуаутоматске бризгалице- NOVOPEN; Српски архив, 1989.,117,стр.453-458.
6. Никезић М.,Јокановић Р., Хан Р.,Радмановић С.,Сајић С:Тиреоглобулинска антитела одређена радиоимунолошким методом у деце и адолесцената са обољењима тиреоидеје; Српски архив,1984.,112,стр.645-655.
7. Никезић М., Јокановић Р.,Радмановић С.,Нецић С.,Сајић С:Етиологија хипоталамусног дијабетес инсипидуса код деце;Српски архив,1987.,115,стр.281-295.
8. Никезић М.,Радмановић С.,Нецић С., Сајић С.:ТСХ-Рецептор антитела одређена тхyбиа-тестом код деце са хипертиреозом;Српски архив,1989.,177,стр.433-444.
9. Љубојевић В.,Јокановић Р,Нецић С.,Сајић С.:Промене на очном дну код деце и адолесцената оболелих од инсулин зависног дијабетес мелитуса;Српски архив,1987.,115, стр.919-925.
10. Сајић С.,Нецић С., Јешић М. Бојић В.: Новији поглед наетипатогенезу и клиничке одлике дијабетеса тип 1 у детињству.,Српски Архив., Истраживачка и клиничка искуства у дечјој медицини поводом осамдесет година од оснивања УДК у Београду, октобар 2004.суплемент 1., стр.128-133.
11. Сајић С.,Петровић Р., Настанак супклиничке неуропатије у зависности од степена метаболичке контроле код адолесцената са дијабетесом тип један,Српски Архив,јул-август 2005.,свеска 7-8.,стр.358-362.
12. Радловић Н., Јанић Д., Сајић С., Јанковић С., Јешић М., Лековић З., Петровић Р.: Синдром IPEX-приказ болесника, Српски Архив за целокупно лекарство , септембар-октобар 2008.,свеска 9-10., стр.538-541.
13. Сајић С., Здравковић В., Јешић М., Бојић В.: Хипертиреоидизам децјег доба , Медицински гласник Златибор, Специјална болница за болести ститасте злезде и болести метаболизма., година 15, број 37, септембар 2010., стр. 29-36.

Цео рад у часопису који није укључен у CC, SCI или MEDLINE:
1. Лешовић С., Сајић С. : Метаболичка контрола и ухрањеност деце и адолесцената оболелих од диабетес меллитуса тип 1. Медицински гласник, Златибор , број 30, јуни 2009., стр.56-66.
2 . Нецић С.,Сајић С.,Миликић В.:Вођење дијабетеса у детињству у условима економске блокаде;Ацта Медица Семендрица,бр.3-5,1994.,стр.169-171.
3. Нецић С.,Радмановић С.,Сајић С.,Здравковић В.: Вођење дијабетеса у детињству у условима економске блокаде;ActaMedicaMediane,бр.4.,1994.,стр.59-62.
4. Сајић С., Нецић С.,Радмановић С.: Гликозилирани хемоглобин (GHb)-објективни показатељ успешности контроле гликемије у дечјој дијабетологији;Билтен за хематологију и трансфузиологију, Vol.20,br.2-3,1992.,str.64-66.
5. Сајић С., Нецић С.,Радмановић С., Миликић В.: Успостављање нових стандарда лечења диабетес меллитус-а код деце; Анали дечје клинике у Тиршовој,вол.1,бр.1.,1996.,стр.48-51.
6. Сајић С.:Дијабетес раног узраста;Анали Дечје клинике,1998.,Вол.3,бр.4.,стр.9-12.
7. Сајић С. Хипогликемије значајан проблем код деце са дијабетсом., Информатор Савеза здравствених радника Србије и Београда, X јубиларни стручни сусрет,Београд, април 2003., покровитељ Скупштина Града Београда,. стр.17-18.
8. Сајић С., Нецић С., Митић В., Бојић В., Матејћ М.: Етиопатогенезаи клинички ток дијабетеса тип 1 у раном узрасту. ; Медицинска истраживања, часопис Медици нског факултетра Универзитета у Београду,Вол.38,Св.2,2004,стр.43-50.
9. Шипетић С.,Влајинац Х.,Коцев Н.,Радмановић С.,Сајић С.: Улога стреса у обољевању од инсулин-зависног дијабетес мелитуса;Медицинска истраживања, 2002.,вол.36,Св.2.,стр.43-49.

Цео рад у зборнику националног скупа:
1. Нецић С, Никезић М, . Радмановић С.,Сајић С.: Дијабетска кетоацидоза-наша искуства са различитим начинима лечења;Зборник радова саопштених на научном скупу поводом 60-годишњице пед.клинике,Београд,1985.,стр.79-85.
2. НикезићМ.,Радмановић С.,Нецић С., Сајић С.:Вредности T4,T3,FT4,FT3,TSH i TBG у деце и адолесцената оболелих од инсулин зависног дијабетеса;V Југословенски симпозијум о штитастој жлезди,Златибор,1985,стр.177-181.
3. Радмановић С., Нецић С, .Сајић С.: Лечење деце малог раста хуманим хормоном раста; Зборник радова саопштених на научном скупу поводом 60-годишњице оснивања Педијатријске клинике,Београд,1985.,стр.73-76.
4. Здравковић Д.,Влашки Ј., СајићС., ЖивићС., Катанић Д., ШаранацЉ., МиленковићТ., Јеленковић Б.: Водич за откривање, дијагностику и лечење деце и адолесцената ниског раста- презентација водича и клинички час ( прикази случајева).; Зборник радова , Педијатријски дани Србије и Црне Горе, Ниш, септембар 2005., стр.171-175.
5. Сајић С.:Предикција, примарна и секундарна превенција инсулин зависног дијабетеса- дијабетеса тип 1;Зборник радова Симпозијума:”Педијатријска ендокринологија у новом миленијуму”, Академија Медицинских наука СЛД,Београд, јуни 2002.
6. Сајић С.: Есенцијални проблеми у лечењу мале деце оболеле од дијабетеса типа 1.; Научни скуп Дијабетес у дечјем узрасту,Академије медицинских наука SLD, организатор Проф.др Радмановић С., Беогтрад, јун 2003,стр.25-30.

Цео рад у зборнику међународног скупа:
1. Радмановић С.,Сајић С.,Миликић В.,Нецић С.:Ефекат терапије на раст у девојчица са sindro- mom Turner; Зборник радова Југословенски Педијатријски дани,1996 са међународним учешћем,Ниш 1996.,стр.407-408.
Извод у зборнику међународног скупа:
1. Бојић В., Сајић С., Јовановић Н.: Стероидни диабетес mellitus tip 1(IZDM)као компликација у лечењу ALL; III Конгрес педијатара Југославије/Србије И Црне горе са међународним учешћем, Херцег нови, 2002., стр.219.
2. Бојић В., СајићС., Живановић Д., Перишић В.Н. Дијабетес melitus и целијачна болест- случајна придруженост или не?. Зборник Сажетака 4. Конгреса Педијатара Србије и Црне Горе са међународним учешћем, Београд, октобар 2006., стр.362-363.
3. Јешић М., Сајић С., Здравковић В., Маринга М., Мицић Д.: Maturity-onset diabetes of the young type 3 : a case report of a female child responsive to a low dose of sulfonylurea; Pediatric Diabetes,volume 8., supplement 7, sept.2007., p.40.
4. Јешић МД.,Сајић С., Здравковић В., Бојић В., Јешић ММ., Нецић С.:Relation profile of blood pressure and heart rate with microalbuminuria and metabolic controlin children and adolescents with type 1 diabetes; Pediatric Diabetes,Vol.10, supp.11., sept.2009., p.35.
5.Јешић МД.,Сајић С., Маринга М., Јешић ММ., Мицић Д.: A case of hepatocyte nuclear factor-1 alpha diabetes ( the new mutatrion in mody 3);Diabeologia, Abstracts of the 43 rd EASD annual mEeeting, Amsterdam, the Netherlands,18-21 sept., 2007., p 122.
6. Јешић МД., Сајић С., Здравковић В., Јешић ММ., Бојић В.: Povezanost profila krvnog pritiska sa mikroalbuminurijom kod adolescenata sa dijabetesom melitusom tip 1 ; Zbornik sazetaka 1.Kongresa pedijatara Srbije sa medjunarodnim ucescem, Beograd, oktobar 2010, str.105.
7. Јешић МД., Сајић ., Здравковћ В., Бојић В., Николић М, анд Јешић ММ., : Frequency and clinical characteristics of ketoacidosis at onset of childhood type 1 diabetes mellirtus; Pddiatric Diabetes,vol.11,supp.14., Abstractcts for the 36 th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes ( ISPAD) ,October 2010, Buenos Aires, Aregentina, p .40.
8. Костић М.,Сајић С., Јовановић О.Пецо-Антић А.,Миликић В.,Пејчић И.: Ambulatory blood pressure monitoring in diabetic children;Pediatric Nephrology,Journal of the international pediatric nephrology association;Vol.11, Number 5, October 1997,P.48.
9. Костић М.,Миликић В.,Сајић С.,Пецо-Антић А.,Пејчић И.,Нецић С. Радмановић С.,Јовановић О.:Ambulatory blood pressure monitoring in diabetic children; Hormone Research, suppl 50.,1998.,1-108.,p.95.
10. Костић М.,Сајић С.,Јовановић О.Пецо-Антић А.,Миликић В.,Пејчић И.: Ambulatory blood pressure monitoring in diabetic children; Pediatric Nephrology,Journal of the international pediatric nephrology association;Vol.11, Number 5, October 1997, p.48.
11. Кривокапић -Докмановић Л.,Сајић С.;Endocrine complications in a patient with double heterozygous thalassaemia and haemoglobin Lepore;V international conference on thalassaemias and the haemoglobinopathies; Nicosia-Cyprus,1993., p.320
12. Матејић М.,Сајић С.,Нецић С.,Петровић Р.,:Некласична форма конгениталне адреналне хиперплазије; III Конгрес Педијатара Југославије/Србије и Црне Горе,са међународним учешћем,Херцег Нови, 2002.,стр.211.
13. Митић В., Димитријевић Н., Кош Р., Сајић С.: Етиологија и клиничке карактеристике бактеријских менингитиса у деце до узраста од три године;  III Конгрес педијатара Југославије/Србије И Црне Горе са међунардоним учешћем, Херцег Нови,2002., стр.330.
14. Митић В.,Димитријевић Н.,Сајић С.,Секуловић Г.  Status epilepticus in children.,Epilepsia, the Journal of the International League Against Epilepsy,abstracts from the 6 th European Congress on Epileptology Vienna, 30 May-3 June 2004.,Volume 45, supplement 3.2004. p.198.
15. Лесовић С.,Сајић С., Петровић Р. : Insulin therapy and metabolic control in children with diabetes meelitus tzpe 1.; Hormone Research, abstracts 47 th Annual mneeting of ESPE, Istambul, Turkey , sept.2008., p.230.
16. Нецић С., Радмановић С.,Сајић С.,Миликић В.: Insulin edema-complication of insulin treatment in the girl with IDDM; Abstracts of Beijing international symposium on pediatric diabetology and endocrinology, China, 1994., p.68.
17. Нецић С.,Радмановић С.,Сајић С.,Миликић В.:Hyperthyroidism caused by hyperfuncional thyroid carcinoma in 11 year old boy; Abstract book of 9 th Balcan congress of Endocrinology, Thessaloniki,Greece,1997., p. 42.
18. Петровић Р., Сајић С., Петровић Б., Лешовић С.: Adolescents with diabetes mellitus type 1- computer technology in the srevice of tetabolic control; Hormone research , Abstracts 47th Annyual meeting of ESPE, Istamnbul , Turkey, sept. 2008,. p.213.
19. Петровић Р., Сајић С.: Subclinical peripheral neuropathy and metabolic control in type 1 diabeti adolescents ; Abstract book 12 th International Congress of Endocrinology August 31-Speptember 4, 2004, Lisabon, Portugal, p.294.
20. Петровић Р., Сајић С., Петронић- Марковић И.: Influence of insulin therapy on NCV (neural conduction velocity) in children with diabetes mellitus type 1; Hormone Research, International Journal of Experimental and Clinical Endocrinology, 42 nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Ljubljana, Slovenia, September 18-21, 2003.,p.143.
21. Петровић Р.,Сајић С.,Лесовић С.:.Type 1 diabetes mellitus Adolescents-relations of management and psychosocial characteristics.; Hormone Research from developmental endocrinology to clinical research.,abstracts ESPE- LWPES 7 th Joint meeting Paeditaric Endocrinology in collaboration with APEG,APPES,JSPE and SLEP, Lyon, France, September 21-24,2005., p.260.
22. Петровић Р., Сајић С., : Комјутерска технологија и самотретман болести у адолесцената оболелих од диабетес меллитуса тип 1;Зборник радова 41. Педијатријски дани Србије са медјународним уцесцем, Нис., септембар 2008., стр.150.
23. Петровић Р., Сајић С.; DMT1 Адолесценти-PS технологија, инструмент едукације у самотретману болести у транзицији ка одраслом.; Зборник сазетака 6.српског конгреса о шећерној болести са међународним учешећем, Београд 2009., стр.186.
24. Петровић Р., Сајић С., Петровић Б., Лешовић С. : Adolescents with diabetes mellitus type 1- computer technology in the srevice of tetabolic control; Hormone research , Abstracts 47th Annyual meeting of ESPE, Istamnbul , Turkey, sept. 2008,. p.213.
25. Петровић Р., Сајић С.: Subclinical peripheral neuropathy and metabolic control in type 1 diabeti adolescents ; Abstract book 12 th International Congress of Endocrinology August
31-Speptember 4, 2004, Lisabon, Portugal, p.294.
26. Петровић Р.С. , Сајић С., Петронић-Марковић И.: Influence of insulin therapy on NCV (neural conduction velocity) in children with diabetes mellitus type 1; Hormone Research, International Journal of Experimental and Clinical Endocrinology, 42 nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Ljubljana, Slovenia, September 18-21, 2003.,p.143.
27. Петровић Р.,Сајић С.,Лесовић С.: Type 1 diabetes mellitus Adolescents-relations of management and psychosocial characteristics.; Hormone Research from developmental endocrinology to clinical research.,abstracts ESPE- LWPES 7 th Joint meeting Paeditaric Endocrinology in collaboration with APEG,APPES,JSPE and SLEP, Lyon, France, September 21-24,2005.,p.260.
28. Петровић Р., Сајић С., : Комјутерска технологија и самотретман болести у адолесцената оболелих од диабетес меллитуса тип 1;Зборник радова 41. Педијатријски дани Србије са међународним учешћем, Ниш., септембар 2008., стр.150.
29. Сајић С.,Нецић С.,Радмановић С.,Здравковић В.:Epidemiological and clinical characteristics of diabetes mellitus young children;Diabetes Research and Clinical Practice, 44 Suppl.1999 S1-S39;Abstracts for ISPAD’99,April 1999, p.40.
30. Сајић С.,Матејић М.: Specific clinical characteristics of IDDM in young children.; Abstract bok of 6 th European Congres of Endocrinology,Lyon, France, april 2003., p. 363.
31. Сајић С.,Петровић Р.,: Diabetic polyneuropathy in adolescents and relation with metabolic control; Abstract book European Congress of Endorinology,september 2005-ECE 2oo5, Goteborg, Swedwn. p.87.
32. Шаранац Љ.,Сајић С.,Катанић Д.,Костић Г.,Миљковић М.,Ћирић В.: Neuroendocrine aspects of obesity-leptin and NPY in obese children.;Hormone Research from developmental Endocrinology to Clinical Research, abstracts ESPE-PWPES 7 th Joint meeting Paediatric Endocrinology in collaboration with APEG, APPES, JSPE AND ASLEP , Lyon, France, September 21-24, 2005., p.393-394.
33. Сајић С.,Нецић С.,Буњевачки Г.,Радмановић С.:Secondary diabetes mellitus in a 14 year old girl with thalassaemia major;Abstracts of Beijing international symposium on pediatric diabetology and endocrinology;China,1994.,p.63.
34.  Сајић С.,Нецић С.,Радмановић С.,Здравковић В.: Epidemiological and clinical characteristics of diabetes mellitus in young children;Abstract book of 10 th Balcan congress on Endocrinology,Belgrade,Yugoslavia,1999.,p.103.
35. Сајић С.,Матејић М.,Нецић С.,Бојић В.:Предикција,покушаји превенције дијабетеса типа 1;III Конгрес педијатара Југославије/Србије и Црне Горе са међународним учешћем,Херцег Нови, 2002, стр.209.
36. Сајић С.,Јешић М.Д., Здравковић В.,Бојић В.,Јешић М.М.:Учесталост дијабетичне кетоацидозе код деце са новооткривеним дијабетес мелитусом тип 1 на Универзитетској дечјој клиници у Београду у периоду од 1996-2005 године.; Зборник сазетака 4.Конгреса педијатара Србије и Црне Горе са међународним учешћем,Београд,октобар, 2006,стр.361.
37. Сајић С.,Нецић С.,Радмановић С.,Здравковић В.: Epidemiological and clinical characteristics of diabetes mellitus young children;Diabetes Research and Clinical Practice, 44 Suppl.1999 S1-S39;Abstracts for ISPAD’99,April 1999, p.40.
38. Сајић С.,Матејић М.: Specific clinical characteristics of IDDM in young children.; Abstract book of 6 th European Congres of Endocrinology,Lyon, France, april 2003., p. 363.
39. Сајић С.,Петровић Р.,: Diabetic polyneuropathy in adolescents and relation with metabolic control; Abstract book European Congress of Endorinology,september 2005-ECE 2oo5,
Goteborg, Swedwn. p.87.
40. Шаранац Љ.,Сајић С.,Катанић Д.,Костић Г.,Миљковић М.,Ћирић В.: Neuroendocrine aspects of obesity-leptin and NPY in obese children.;Hormone Research from developmental Endocrinology to Clinical Research, abstracts ESPE-PWPES 7 th Joint meeting Paediatric Endocrinology in collaboration with APEG, APPES, JSPE AND ASLEP , Lyon, France, September 21-24, 2005., p.393-394. 2000;7; p.108.
41.Здравковић В.,Сајић С., Јешић М., Станковић А., Живковић ДС: Insulin pump therapy in siblings.; 1 st International conference on Advanced tecnologies and treatments for diabetes,Prague, Czech Republic ,february 27-marh 1,2008 .p.139.
42. Здравковић В., Сајић С., Димитријевић Н., Богићевић Д. , Бојић В., Митић В., Николић Д., Јешић М.: Hasimoto encephalopathy – diagnostic and therapeutic challenge .; Hormone research, Abstracts LWPES /ESPE 8 th Joint Meeting Global Care in Pediatric Endocrinology , New York, USA, Sept.,2009., p.461.
43. Шипетић С.,Влајинац Х.,Коцев Н.,Сајић С.,Денић Љ.: The Belgrade childhood diabetes study:A multivariate analysis of risk determinants for diabetes.Mak.Med.pregled, 56: suplement 52.,str.1-120.,Skoplje 2002.,str.5.;Books of abstracts 2 Congress oof the physicians of the macedonian preventive medicine with international paricipation,Ohrid, Republika Makedonija,Oktobar 2002.

Изводи у зборнику националног скупа:
1.  Јокановић Р.,Никезић М.,Нецић С.,Радмановић С.,Сајић С.:Достигнућа и могућности лечења деце и омладине оболеле од инсулин зависног дијаетес мелитуса(IZDM);Зборник радова Xlll конгреса Педијатара Југославије,Приштина,1987.,стр.222.
2. Матејић М.,Костић М.,Станковић А.,.Нецић С.,Сајић,С.,Зивковић М.: Inscerciono/delecioni (I/D) полиморфизам гена за ангиотензин И конвертирајућИ ензим(aCE) код деце са инсулин зависним дијабетом(IZDM);Зборник сажетака V српског Конгреса о шећерној болести, Београд, 2001.,стр.69.
3. Митић В. ,Димитријевић Н., Богићевић Д.,Никоилић Д.,Сајић С.: Електроенцефалограгски налаз код деце са бактеријским менингитисом; Зборник радова 2.Симозијума Развојне неурологије и психијатрије, Београд, мај 2003.,стр.40.
4. Нецић С.,Никезић М.,Радмановић.С.,Сајић С.:Mc Cune-albrightov Sindrom;Сажеци IV конгреса Ендокринолога југославије;Херцег Нови,1988.,str.165.
5. Нецић С.,Никезић М.,Сајић С.,Радмановић С.:акутни,гнојни,понављани тиреоидитис у деце;Зборник сажетака VI Југословенског симпозијума о штитастој жлезди,Златибор, 1989.,str.82.
6. Нецић С.,Никезић М.,…Сајић С.:Mauriac-ов синдром-дефинитивно оштећење раста;Сажеци II Пед.дана Црне Горе,Титоград,1989.,str.35.
7. Нецић С.,Радмановић С.,Сајић С.,Здравковић В.:Псеудохипоалдостеронизам као узрок синдрома губитка соли у два мушка одојчета;Зборник сажетака V Конгреса Ендокринолога Југославије,Београд,1993.,стр.77.
8. Нецић С.,Никезић М.,Радмановић С.,Сајић С.:Идиопатска хипоталамусна дисфункција у четворогодишње девојчице,праћена гојазношћу,променом понашања,неуровегетативним сметњама и упорном хипернатријемијом;Зборник сажетака V Конгреса Ендокринолога Југославије,Београд,1993,стр.152.
9. Нецић С.,Сајић С.,Радмановић С.,Здравковић В.: Декларација са острва Кос-за сву децу света оболелу од дијабетеса;Зборник сажетака II  српског конгреса о шећерној болести,Београд,1994.,стр.23.
10.Нецић С.,Радмановић С.,Сајић С.,Здравковић В.:Инсулински едем-компликација инсулинског лечења у девојчице оболеле од инсулин зависног диабетес mellitus-a;Зборник сажетака II српског конгреса о шећерној болести,Београд,1994.,str.126.
11. Нецић С.,Радмановић С.,Сајић С.,Миликић В.:Хипертиреоидизам узрокован хиперфункционалним карциномом штитасте жлезде у једанаестогодишњег дечака;Зборник радова VII Југословенског симпозијума о штитастој жлезди,Београд,1994.,str.31.
12. Никезић М.,Нецић С.,Радмановић С.,Сајић С.:Посебности дијабетес мелитуса у малог детета;Зборник XIII Конгреса Педијатара Југославије,Приштина,1987.,str.227.
13. Никезић М.,Радмановић С….Сајић С.:TSH рецептор антитела одређена Thybia тестом у деце са хипертиреозом;Зборник сажетака IV  Конгреса Ендокринолога Југославије,Херцег Нови,1988.,стр.159.
14. Никезић М.,Радмановић С.,Нецић С.,Сајић С.:Ектопична тиреоидеја као узрок касне појаве хипотиреозе у деце;Зборник сажетака VI Југословенског симпозијума о штитастој жлезди,Златибор,1989.,стр.83.
15. Николић Д., Димитријјевић Н., Богићевић Д., Димитријевић А., Петровић М., Медјо Б., Сајић С., Бојић В.; Етиологија пароксизмалних неепилептицкох напада у педијатријском узрасту; Зборник радов 41. педијатријских дана Србије са медјународним уцресецм, Нис, септембар 2008., стр.181.
16. Љубојевић В.,Јокановић Р.,Нецић С.,Сајић С.,Радовић Н.: Промене на очном дну код деце и младих особа са инсулин зависним дијабетесом;Сажеци радова XX јубиларних Пед.дана Србије,Београд,1985.,стр.84.
17. Петровић Р.,Сајић С.,Петронић-Марковић И.: Адолесцентни Тип 1 Диабетес mellitus T1DM- метаболичка контролаи периферна нервна дисфункција, Најучесталија обољења у актуелној лекарској пракси; Српско Лекарско Друштво, подружница Чачак, Дани лекара Чачка и Моравичког региона, новембар, 2005.,стр.39.
18. Петровић Р.,Сајић С.,Петронић-Марковић И.: Утицај врсте инсулинске терапије на промену брзине нервног провођења у адолесцената оболелих од диабетес меллитуса тип 1 са раном периферном дисфункцијом.; Зборник радова Педијатријских дана Србије и Црне Горе,Ниш, септембар 2003., стр.179-180.
19. Радмановић С.,Никезић М.,Нецић С.,Сајић С.:Растење и развој деце оболеле од дијабетес мелитуса;Зборник радова XIII Конгреса Педијатара Југославије,Приштина,1987.,стр.236.
20. Радмановић С.,Никезић М.,Нецић С.,Сајић С.:Растење и развој деце оболеле од хипертиреозе;Сажеци IV Конгреса Ендокринолога Југославије,Херцег Нови,1988.,стр.160.
21. Радмановић С.,Никезић М.,Нецић С.,Сајић С.:Растење и развој деце оболеле од хипертиреозе;Зборник радова VI Југословенског симпозијума о штитастој жлезди,Златибор,1989,стр.97.
22. Радмановић С.,Нецић С.,Сајић С.:Лечење тешких облика гојазности у деце;Гласник, Златибор, 1992.,бр.1-2,стр.60.
23. Сајић С.,Никезић М.,Нецић С.,Радмановић С:Значај одређивања гликозилираног хемоглобина за процену метаболичке контроле дијабетес мелитуса у деце;Зборник радова XIII Конгреса Педијатара Југославије, Приштина, 1987., стр.231.
24. Сајић С.,Радмановић С.,Никезић М.,Нецић С.:Cushingov синдром у дечака од 14 година;Сажеци IV Конгреса Ендокринолога Југославије,Херцег Нови,1988.,стр.204.
25. Сајић С.,Нецић С.,Радмановић С.,Здравковић В.:Акутна бубрежна инсуфицијенција у току тешке дијабетске кетоацидозе у 15-годишње девојчице;Зборник сажетака II српског конгреса о шећерној болести,Београд,1994.,стр.87.
26. Сајић С.,Цветковић П,Миликић В.,Нецић С.;Стероидни диабетес меллитус у лечењу рецидива ANLL (приказ болесника),Билтен за хематологију,Vol.22,br.1-2,1994.,str.70.
27. Сајић С .,Нецић С.,Радмановић С.,Миликић В.:Инсулински едеми као компликација терапије кетоацидозе;Зборник радова ,Југословенски педијатријски дани,Ниш,1995.,стр.128.
28. Сајић С., Ђорђевић Д.,Нецић С.,Радмановић С.,Миликић В.,:Mauriac-ов синдром у 11- годишњег дечãка;Зборник сажетака Трећег српског конгреса о шећерној болетии- посвећен 75.годишњици открића инсулина,Београд,1996.,стр.31.
29. Сајић С.,Миликић В.,Нецић С.,Радмановић С.:Инсулинска терапија у последњој деценији- педијатријске перспективе;Апстракти стручног семинара из дијабетологије-Инсулин данас 40 година од открића молекуларне структуре инсулина,КБЦ “Звездара” Београд,1996.,стр.13.
30. Сајић С.,Нецић С.,Радмановић С.,Здравковић В.:Специфичности инсулинске терапије код мале деце оболеле од ИЗДМ;Зборник сажетака II Конгреса педијатара Југославије,Нови, Сад,1998.,стр.221.
31. Сајић С.,Нецић С.,Радмановић С.,Миликић В.:Епидемиолошке и клиничке одлике дијабетес мелитуса у раном детињству;Зборник сажетака IV Српског конгреса о шећерној болести,Београд,1998.,стр.51.
32. Сајић С.,Ђорђевић Д.,Радмановић С.: Чиниоци који утчу на метаболичку контролу код деце и адолесцената оболелих од ИЗДМ;Зборник сажетака VI Конгреса Ендокринолога Југославије, Београд,1999.,стр.91.
33. Сајић С.,Нецић С.,Здравковић В.,Радмановић С.:Централни проблеми у лечењу мале деце оболеле од ИЗДМ;Југословенски Педијатријски дани,Ниш 1999,стр.116.
34. Сајић С.:Примарна и секундарна превенција ИЗДМ у деце;Зборник сажетака V српског конгреса о шећерној болести,Београд 2001.,стр.4.
35. Сајић С.,Нецић С.,Бојић В.,Матејић М.:Закаснела дијагноза новооткривеног дијабетеса у 14-годишње девојчице;Југословенски Педијатријски дани,Ниш,2001.,стр.30.
36. Сајић С., Петровић Р.: Анализа учесталости појаве субклиничке дисталне сензомоторне неуропатије у корелацији са предиктором метаболичке контроле- HBA1c, у адолесцената оболелих од диабетес меллитуса тип 1; Зборник радова Педијатријских дана Србије и Црне Горе, Ниш, септембар 2003.,стр.178-179.
37. Здравковић В.,Радмановић С.,Нецић С.,Сајић С.:Прекомернa гојазност у дечјем узрасту;Гласник,Златибор,бр.1-2.,1993.,стр.98.

Поглавља у књигама:
1. Никезић М.,Нецић С.,Радмановић С.,Сајић С.: Хронични лимфоцитни тиреоидитис у деце и адолесцената;Иновације знања из Педијатрије,Мед.фак.Београд,1984.стр.157-166.
2. Нецић С.,Никезић М.,Радмановић С.,Сајић С.: Нове могућности за бољу метаболичку контролу дијабетес мелитуса у деце;Иновације знања из Педијатрије, Мед.фак.Београд,1984.,стр.147-156.
3. Радмановић С., Никезић М.,Нецић С.,Сајић С.: Растење деце са конгениталном адреналном хиперплазијом; Иновације знања из Педијатрије,Мед.фак.Београд,1984.,стр.167-176.
4. Сајић С.:Карактеристике дијабетеса у деце; Диабетес mellitus, Иновације знања X,Уредник Проф. Др Ђорђевић П.; Медицински факултет Београд Институт за ендокринологију,дијабетес и болести метаболизма КЦС, Београд,2002.,стр.28-37.
5. Сајић С.:Дијабетес раног узраста-епидемиолошке,имунолошке и клиничке посебности; Југословенска Педијатријска школа-првих пет година,Удружње педијатара угославије,2002., Курс 1,стр.206-211.
6. Сајић С.:Предикција,примарна и секундарна превенција инсулин зависног дијабетеса; Југословенска педијатријска школа-првих пет година, Удужење Педијатара Југославије, 2002, курс 4,стр.251-255.
7. Сајић С.: Хипогликемијске реакције у деце са типом 1 Диабетес меллитуса; XII иновације знања, Уредник Проф.др Дјордјевић П., Медицински Факултет Београд, Институт за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма КЦС, Београд, у штампи
8. Сајић С.: Карактеристике дијабетеса код деце.; Југословенска студија прекусора атеросклерозе код школске деце, Издавач Медицински факултет Универзитета у Београду , и ЦИБИФ-Центар за издавачку,библиотечку и информациону делатност, Главни и одговорни уредник Проф.др Недељковић С., главни истраживач, Проф.др. Симеуновић С.,Београд, 2006. , Поглавље Клиничка патологија, стр. 492-502.

Поглавља у монографијама:
1. Сајић С.: Епидемиолошке и клиничке одлике дијабетес мелитуса у раном детињству;Acta medica pediatrica,Педијатријска ендокринологија;Уредник Здравковић Драган,Вол 2.,
бр.3.,септ.1998.,стр.835-847.
2. Костић М.,Станковић А.,Живковић М.,Матејић М.,Сајић С.,Пецо-Антић А.,Нецић С.,Јовановић О.,Крушчић Д.: Полиморфизам гена за ангиотензин л конвертујући ензим (ACE) и рецептора за ангиотензин ll тип 1 (АТР1)) код деце с инсулин зависним дијабетес елитусом;Дијабетесна нефропатија,Осма школа дијализе,уредник Стефановић В.,Библиотека Sciencia,Издавачка делатност Универзитета у Нишу, 2002., стр .62-66.
3. Здравковић Д.,Влашки Ј., Сајић С., Живић С.,Катанић Д.,Шаранац Љ.,Миленковић Т.,Јеленковић Б.: Низак раст у детињству и адолсеценцији- Водич за откривање,дијагностику и лечење деце и адолесцената ниског раста, руководилац радне групе за израду водича Проф. др. Здравковић Д., Под покровитељством Педијатриојске и Ендокринолошке секције Српског лекарског друштва, Београд , 2005. стр. 1-23.
4. Сајић С.: Дијабетес melitus,Хипогликемије . У: Педијатрија, Уџбеник за студенте медицине. Уредници Перишич В, Јанкови ћ Б.,Универзитет у Београду, Медицински факултет, 2010, стр.496-507.