Српски | Srpski | English

MСц Јелена Румл Стојановић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Дипломирани молекуларни биолог и физиолог
  • СЛУЖБА: Одсек медицинске генетике
  • ТЕЛЕФОН: +381 11 20 60 672
  • ФАКС: +381 11 26 84 672
  • EMAIL: jelena.ruml@udk.bg.ac.rs

Jelena-Rumul_MG_5422Дипломирани молекуларни биолог и физиолог
Област делатности: Цитогенетика

Чланство у струковним организацијама
1. European society of human genetics
2. Друштво генетичара Србије

Биографија:
2002 Пета београдска гимназија, природно-математички смер, Београд
2010 Биолошки факултет у Београду, одсек Молекуларна биологија и физиологија, смер Експериментална биомедицина; просек 9.20/10.00
2010 Пракса у експерименталном раду на Институту за медицинска истраживања у лабораторији Проф. Др. Звонка Магића на Војномедицинској академији у Београду
Од 2011. Уписана на докторске студије из Молекуларне медицине, медицински факултет, Београд
Од 2012. Спољни сарадник на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Анализа генетичких маркера мишићне дистоније (175091)
2013. Едукација на Војномедицинској академији из области цитогенетичке дијагностике малигних хемопатија
Од 2012. Године запослена на Универзитетској дечјој клиници