Српски | Srpski | English

Проф. др Драгана Ћировић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Физикална медицина и рехабилитација
  • СЛУЖБА: Физикална медицина и рехабилитација
  • ТЕЛЕФОН: +381 11 2060627
  • ФАКС: + 381 11 2684672
  • EMAIL: dragana.cirovic@udk.bg.ac.rs

Област делатности (интересовања): Конгениталне аномалије, деформитети коштано-зглобног система, рана рехабилитација оперисаних пацијената, физијатријско лечење у јединицама интензивне неге, политраума, повреде главе, рехабилитација коматозних пацијената, уродинамика

Наставно звање: Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, катедра физикалне медицине

Руководећа функција: Шеф амбуланте физикалне медицине и рехабилитације

Чланство у струковним организацијама (асоцијацијама):

Удружење Физијатара Србије
European Paediatric Surgeons Association
Spinal Cord Association, i SLD.

Научно-истраживачка делатност(Област научноистраживачког рада): Педијатријска Рехабилитација; Уродинамика; Атеросклероза

Кратка биографија :

Асистент Медицинског факултета у Београду. Магистар медицинских наука. Специјалиста Физикалне медицине и рехабилитације. Запослена у служби Физијатрије на Универзитетској дечјој клиници у Београду. Усавршавала се из при “Skejby Sygehus Hospital”, Данска 2003. године. Стипендиста Јапанске амбасаде и “Tokushukai Medical Corporation” за 2004 годину. Учесник Салзбуршких семинара 2007. године у Аустрији из области Физикалне медицине и рехабилитације. До сада је као аутор или коаутор публиковала преко 100 радова у књигама, домаћим и страним часописима и зборницима домаћих и међународних конгреса.

Објављени радови (публикације):

1. Nikolic D, Petronic I, Milincic Z, Simeunovic S, Novakovic I, Nedeljkovic S, Cirovic D, Janic N. Evaluation of recreational physical activity correlation and influence on lipid fractions in school children: YUSAD study. Med Sport (Roma) (прихваћен за штампу)
2. Brdar R, Petronic I, Abramovic D, Nikolic D, Lukac M, Cirovic D. Double innominate osteotomy and Smith-Petersen technique in treatment of developmental hip disorder. Acta Chir Bel (u štampi)
3. Milasinovic S, Brdar R, Petronic I, Nikolic D, Cirovic D. Developmental dysplasia of the hip: angels trends after operation in different age groups. Arch Med Sci 2010;6:800-805.
4. Cirovic D, Petronic I, Nikolic D, Golubovic Z, Pavicevic P, Brdar R. Physical therapy of non-neurogenic voiding dysfunction in children with occult spinal dysraphism. Bratisl Lek Listy 2010;111:449-451.
5. Brdar R, Petronic I, Abramovic D, Lukac M, Cirovic D, Knezevic T, Nikolic D. Longitudinal deficiency of tibia type III and reconstructive surgery outcome in female patient -Case report. Medicina (Kaunas) 2010;46:125-128.
6. Petronic I, Brdar R, Cirovic D, Nikolic D, Lukac M, Janic D, Pavicevic P, Golubovic Z, Knezevic T. Congenital muscular torticollis in children: distribution, treatment duration and outcome. Eur J Phys Rehabil Med 2010;46:153-157.
7. Cirovic D, Petronic I, Nikolic D, Brdar R, Pavicevic P, Knezevic T. Effects of electrotherapy in treatment of neurogenic bladder in pediatric patients with ocult spinal dysraphism. Srp Arh Celok Lek 2009; 137: 502-5.
8. Brdar R, Petronic I, Abramovic D, Nikolic D, Cirovic D. Orthopaedic patterns of retroperitoneal tumors in pediatric population. Bratisl Lek Listy 2009;110:178-180.
9. Cvjeticanin S, Nikolic D, Petronic I, Jekic B, Damnjanovic T, Cirovic D, Radlovic V, Knezevic T. Degree of genetic homozygosity among patients with spinal dysraphia. Srp Arh Celok Lek. 2008; 136: 519-523.
10. Petronic I, Milincic Z, Nikolic D, Cirovic D, Ilic S, Parezanovic V, Radlovic V,
Knezevic T, Pavicevic P. Early rehabilitation and cardiorespiratory response in children after correction of congenital heart defects. Srp Arh Celok Lek. 2008; 136: 258-261.