Српски | Srpski | English

Др Драгана Џамић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Физикална медицина и рехабилитација
  • СЛУЖБА: Физикална медицина и рехабилитација
  • ТЕЛЕФОН: +381 11 2060627
  • ФАКС: + 381 11 2684672
  • EMAIL: dragana.dzamic@udk.bg.ac.rs

Dragana Dzamic_MG_6597Област делатности (интересовања): Примена физикалних агенаса и рехабилитација деце са урођеним аномалијама, код педијатријских и хирурушких пацијената, деформитети кичме

Руководећа функција: Шеф одељења стационарне физијатрије

Чланство у струковним организацијама (асоцијацијама):

Удружење Физијатара Србије СЛД

Кратка биографија:

Магистар медицинских наука. Специјалиста Физикалне медицине и Рехабилитације. Запослена у служби Физијатрије при Универзитетској дечјој клиници у Београду. Учествовала је на бројним едукативним курсевима међу којима се издвајају обољења и деформитети локомоторног система. До сада је публиковала 20 радова у домаћим и страним часописима и зборницима домаћих и међународних конгреса.

Објављени радови (публикације):

1. Кнежевић Т, Петронић И, Николић Д, Ћировић Д, Rehabilitation protocols in treatment of burn scars in children. Balneoclimatologia. 2008;32 (Supplement 1): 123-128.Rehabilitation protocols in treatment of burn scars in children. Balneoclimatologia. 2008;32 (Supplement 1): 123-128. Џамић Д, Павићевић П. Neurophysiological evaluation of patient with CHARGE syndrome: case report. Balneoclimatologia 2010;34(1):285-288.
2. Ћировић Д, Петронић И, Николић Д, Џамић Д, Лукач М, Крстић З. Electrotherapy of functional obstipations in children. Proceedings of the 16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Edizioni Minerva Medica. 2008: 210-212.
3. Ћировић Д, Петронић И, Ракић И, Брдар Р, Николић Д, Џамић Д. Rehabilitation protocols in treatment of burn scars in children. Balneoclimatologia. 2008;32 (Supplement 1): 123-128.